Skip to main content
English | Cymraeg

Astudiaethau Achos

Reset
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe, Castell Nedd Port Talbot

Astudiaeth Achos ar Bresenoldeb Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe, Castell Nedd Port Talbot Cefndir: …

Stori Arweinyddiaeth: Nick Hudd

Stori Arweinyddiaeth: Nick Hudd Fe wnaethom gyfweld â Nick Hudd, Uwch Ymarferydd Gwaith Ieuenctid, …

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

Astudiaeth Achos Presenoldeb Nid yw presenoldeb ysgol isel yn broblem newydd, ond erbyn hyn, ar ôl …

Astudiaeth Achos Arferion Effeithiol Ysgol Uwchradd Y Rhyl

Astudiaeth Achos Arferion Effeithiol Ysgol Uwchradd Y Rhyl Yn Ysgol Uwchradd y Rhyl rydym yn ei ysty…

Strategaethau Presenoldeb yn Ysgol Arbennig Sant Christopher

Strategaethau Presenoldeb yn Ysgol Arbennig Sant Christopher Mae’r ysgol yn credu’n gryf…

Ysgol Maelor, Llannerch Banna

Ysgol Maelor, Llannerch Banna Systemau Presenoldeb a Deunydd Astudiaeth Achos Cafwyd manylion ar gyf…

Taith ddysgu ddiddiwedd – gobeithio!

Taith ddysgu ddiddiwedd – gobeithio! Pan ofynnwyd i mi ysgrifennu am fy nhaith arweinyddiaeth fe …

Stori Arweinyddiaeth: Russ Dwyer

Stori Arweinyddiaeth: Russ Dwyer Bu Nia Miles, Pennaeth Mewnwelediad yn yr Academi Genedlaethol ar g…

Ewch amdani a gwrandewch i gyngor eich mentoriaid

Ewch amdani a gwrandewch i gyngor eich mentoriaid Rwy’n cofio cyrraedd Ysgol y Strade, yn Llanelli…

Dysgu Gyda’n Gilydd Gan Rannu Arferion Da

Arwain Arloesedd Digidol

Lles

Arwain Arloesedd Digidol

Arswyd a Rhyfeddod

Arwain Arloesedd Digidol

Asesu Plant yn Fathemategol gydag Adborth Personol Di-oed

Arwain Arloesedd Digidol

Prosiect Arloesedd Digidol

Arwain Arloesedd Digidol

Cenhadaeth Amlgyfrwng

Arwain Arloesedd Digidol

Defnyddio Flipgrid ar gyfer Asesu

Arwain Arloesedd Digidol

Sut Beth yw Dysgu Digidol yn Ysgol Pentre'r Graig

Arwain Arloesedd Digidol

Datblygu Asesiad Digidol

Arwain Arloesedd Digidol

Hunanfyfyrio’r Dysgwr ar Ddysgu Annibynnol

Arwain Arloesedd Digidol

Two roads diverged in a yellow wood

Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I s…

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Cyngor Sir Ceredigion – Gwasanaeth Cefnogi ac Atal

Wedi’i wreiddio mewn gwelliant proffesiynol a gwella ysgolion

Fy Nhaith Arweinyddiaeth

Fy Nhaith Arweinyddiaeth Ar fy nhaith arweinyddiaeth, mae dysgu barhaus wedi bod yn allweddol, i dda…

Ysgol Gynradd Pontlliw

Llwybr Arloesedd, Rhagfyr 2021

Ysgol Bryn Gwalia

Llwybr Arloesedd, Ionawr 2022

Arweinydd hapus, llewyrchus ac iach

Arweinydd hapus, llewyrchus ac iach Rwy’n pennaeth Ysgol Gynradd Marlborough yng Nghaerdydd. R…

Ysgol Aberconwy

Yn canolbwyntio ar gymhwyso dysgu proffesiynol

Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Gynradd Coed Duon

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Pen Rhos

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ysgol Gynradd Coed Duon

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg

Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Aberconwy

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Gynradd Tregatwg

Wedi’i wreiddio mewn gwelliant proffesiynol a gwella ysgolion

Ysgol Gyfun Mary Immaculate

Yn bwrpasol ar gyfer ymarferwyr ac yn cael ei lywio ganddynt

Ysgol Gynradd Tregatwg

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ysgol Gynradd Tregatwg

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Gynradd Maendy

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ffederasiwn Ysgol Gynradd Gymunedol Ffordd Blenheim ac Ysgol Gynradd Coed Efa

Wedi’i wreiddio mewn gwella proffesiynol a gwella ysgolion

Clwstwr Ysgolion Cyfarthfa

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfaes

Wedi’i gynllunio’n strategol dros y tymor byr, canolig a hirach

Ysgol Gynradd Stryd Siôr

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Garth Olwg

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg

Ysgol Stanwell

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg

Ysgol Gymunedol Heolgerrig

Yn canolbwyntio ar gymhwyso dysgu proffesiynol

Ysgol Stanwell

Wedi’i wreiddio mewn gwella proffesiynol a gwella ysgolion

Ysgol Gymunedol Doc Penfro

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ysgol Gynradd Albany

Yn bwrpasol ar gyfer ymarferwyr ac yn cael ei lywio ganddynt ac Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Penglais

Yn bwrpasol ar gyfer ymarferwyr ac yn cael ei lywio ganddynt

Ysgol Y Dderi

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Gynradd Gilwern

Wedi’i gynllunio’n strategol dros y tymor byr, canolig a hirach

Ysgol Gynradd Maesyrhandir

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Place2Be

Llwybr Arloesi Chwefror - Gorffennaf 2020

Ymwybyddiaeth Ofalgar ar Waith

Llwybr Arloesedd, Awst 2019

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi!

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi! Dechreuodd fy ymglymi…

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her Dechreuodd fy ngyrfa ym myd addysg ym 1985 fel athro llyga…

Consortia Rhanbarthol

Teitl y ddarpariaeth wedi’i chymeradwyo: Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Penaethiaid Dros Dro a Phenaet…

Canolfan Ragoriaeth OLEVI Gogledd Cymru

Mae Canolfan Ragoriaeth OLEVI wedi’i lleoli yn Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn ger Llandudno. Mae’r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Glan Clwyd ac Ysgol Dyffryn Conwy ac wedi’i hachredu i ddarparu rhaglenni sydd wedi’u datblygu a’u cynhyrchu gan OLEVI International.

Rhaglen Addysgeg Effeithiol (CLEAR)

Hydref 2019

Chrysalis Mindset Coaching

Rhaglen Arweinyddiaeth Uwch 6 diwrnod mewn Hyfforddi a Deallusrwydd Emosiynol a Rhaglen Hyfforddiant Weithredol Uwch 3 diwrnod.