Skip to main content
English | Cymraeg
Cymdeithion

Amdano’r Academi Genedlaethol
ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn penodi carfan flynyddol o Gymdeithion, gyda phob un yn uwch-arweinydd addysgol ar hyn o bryd. Mae’r Cymdeithion yn rhoi cyfleoedd i’r Academi arweinyddiaeth fanteisio ar eu harbenigedd a’u gwybodaeth fel arweinwyr addysgol presennol, adnodd amhrisiadwy sy’n sicrhau bod gan y proffesiwn lais yn ein holl gynlluniau, gweithgarwch a myfyrdodau. 

Cwrdd â Charfan 5

Gweld y Cyfan
Dewi Wyn Hughes

Cydymaith

Geraldine Foley

Cydymaith

Margaret Davies

Cydymaith

Bryony Evett Hackfort

Cydymaith

Mike Cameron

Cydymaith

Cwrdd â Charfan 6

Gweld y Cyfan
Martin Evans

Cydymaith

Siân Ross

Cydymaith

Rhys Buckley

Cydymaith

Nick Allen

Cydymaith

Mel Ryan

Cydymaith

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig

Rebecca Turner

Ffederasiwn y Cymdeithion

Noel Fitzgerald

Ffederasiwn y Cymdeithion