Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthoch!

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol – ein gwaith, ein digwyddiadau, i drafod eich syniadau (waeth pa mor fawr neu’n fach), neu i ddarganfod sut y gallwn eich helpu a’ch cefnogi.

  Cysylltwch â ni

  Swyddfa 2.2.2
  Ganolfan Ddinesig
  Heol Ystumllwynarth
  Abertawe
  SA1 3SN

  post@agaa.cymru

  Cyfryngau cymdeithasol