English | Cymraeg

Digwyddiadau

06/06/2023
Archwilio Arweinyddiaeth System

Cydweithrediad y Tair Gwlad rhwng Canolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon, Addysg yr Alban a'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

21/06/2023
Arwain Cwricwlwm i Gymru

Dydd Mercher 21 Mehefin 10yb-4yp

08/06/2023
Cynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth 2023

Dydd Mercher 8 Mehefin 2023 10:00-15:30

28/02/2023
Pen-i-ben ADY

6 Mehefin 1pm a 20 Mehefin 1pm a 13 Gorffennaf 11am

16/06/2023
Ymunwch â ni yn y Sioe Addysg Genedlaethol!

Sioe Addysg Genedlaethol 16 Mehefin 2023

15/06/2023
Pen-i-Ben Cwricwlwm

15 Mehefin 11yb