Skip to main content
English | Cymraeg

Adnoddau sy'n hygyrch o unrhyw le

Llyfrgell

Mae ein gwefan yn rhoi mynediad digidol llawn i adnoddau’r Academi Arweinyddiaeth drwy ein tudalennau Llyfrgell a Chyfryngau. Archwiliwch gyfoeth o ddeunyddiau ar-lein gan gynnwys papurau o’r Gyfres Mewnwelediad a gomisiynwyd yn arbennig, adroddiadau, ffilmiau a phodlediadau sy’n cynnwys arweinwyr, academyddion ac ymarferwyr uchel eu parch o bob rhan o’r sector addysg. Mae’r adnoddau wedi’u cynllunio i ysbrydoli ymchwil, meddwl a dysgu am arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru a thu hwnt.

Archwiliwch y rhestr lawn o adnoddau ar dudalennau’r Llyfrgell neu’r Cyfryngau drwy glicio’r botwm ‘Gweld popeth’ ar ochr dde pob adran. I weld adnoddau penodol, cliciwch ar un o’r delweddau neu’r botymau ar y sgrin i naill ai lawrlwytho dogfen neu gael mynediad i’r cynnwys yn y seiliedig ar y pwnc hwnnw. Chwiliwch yr holl adnoddau gyda’r bar chwilio sydd wedi’i leoli ar yr ochr dde neu archwiliwch yn ôl categori neu ddyddiad gan ddefnyddio’r opsiwn hidlo.

Bydd cynnwys newydd yn cael ei ychwanegu yn rheolaidd, felly tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

COFRESTRU

Dogfennau

Gweld y Cyfan
Cyfarfod Bwrdd 30 Ionawr 2024

Cofnodion

Arwain Ymarfer Myfyriol – Adolygu’r Dystiolaeth
Rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni gweledigaeth Ysgolion Bro yng Nghymru
Sgyrsiau Arweinyddiaeth… Teithiau Arweinyddiaeth

[Podlediad Cyfrwng Cymraeg] Sgyrsiau Arweinyddiaeth… Teithiau Arweinyddiaeth Ymunwch ag Owen Evans…

Effaith Arweinyddiaeth ar Waith

Recordiwyd ar ddydd Mawrth 25 Mehefin 2024

Ail-danio Pwrpas Addysg gyda Dr Santiago Rincón-Gallardo

Recordiwyd ar ddydd Llun 13 Mai 2024