Adnoddau

Adnoddau

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi ymrwymo i roi arweiniad ymarferol i arweinwyr ar draws y system addysg yng Nghymru i lywio eu hymarfer a’u helpu i fodelu arweinyddiaeth wych. 

Credwn fod yn rhaid i hyn fod yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael – ac felly bydd y canllawiau a gyhoeddir gennym yn cael eu llywio gan y polisi rhyngwladol a’r llenyddiaeth ymarferwyr a phrofiad byw arweinwyr addysgol yng Nghymru. 

Mae’r cyhoeddiad cyntaf, Arwain Dysgu Proffesiynol yng nghamau olaf y datblygiad a bydd ar gael yn ddiweddarach yn 2021. Mae’r canllawiau’n nodi cyfres o nodweddion dysgu proffesiynol dda mewn ysgolion ac yna’n rhoi enghreifftiau o arfer gan ysgolion Cymru i ddangos y camau ymarferol y mae arweinwyr yn eu cymryd yng Nghymru.