Resources header Welsh

Adnoddau

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi ymrwymo i roi arweiniad ymarferol i arweinwyr ar draws y system addysg yng Nghymru i lywio eu hymarfer a’u helpu i fodelu arweinyddiaeth wych.

Credwn fod yn rhaid i hyn fod yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael – ac felly bydd y canllawiau a gyhoeddwn yn cael eu llywio gan y polisi rhyngwladol a llenyddiaethau ymarferwyr a chan brofiad byw arweinwyr addysgol yng Nghymru.

Mae’r cyhoeddiad cyntaf, Arwain Dysgu Proffesiynol, ar gam datblygu datblygedig a bydd ar gael yn 2022. Mae’r adnodd yn nodi cyfres o ddilysnodau o ddysgu proffesiynol da mewn ysgolion ac yna’n darparu enghreifftiau o arfer o ysgolion Cymru i arddangos y camau ymarferol y mae arweinwyr yng Nghymru yn eu cymryd.