Skip to main content
English | Cymraeg

Y Tîm

Dan arweiniad y Prif Weithredwr, mae gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol dîm gweithredol bach y mae ei gyfrifoldebau’n cyd-fynd â’r tri maes blaenoriaeth a amlinellir yn y Cynllun Corfforaethol; Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd, Mewnwelediad a Meddwl Arweinyddiaeth a Chorfforaethol.

 

Staff organogram and organisation structure

Meleri Light

Pennaeth y Gymraeg

Charlotte Thomas

Rheolwr Cyfathrebu

Richard Edwards

Pennaeth Datblygu Arweinyddiaeth

Emma Chivers

Cynghorydd Arwain ar gyfer Gwaith Ieuenctid

Ceri Richmond

Arweinydd y Prosiect Addysgeg

Gareth Key

Swyddog Cymorth Busnes

Geraint Roberts

Swyddog Gweithredol Marchnata a Chyfryngau Digidol

Tegwen Ellis

Prif Weithredwr

Nia Miles

Pennaeth Mewnwelediad

Mark Isherwood

Cyfarwyddwr ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd

Kirsty Payne

Pennaeth Gweithrediadau

Chris Lewis

Cyfarwyddwr ar gyfer Polisi, Ymchwil a Chynllunio Strategol y Gweithlu