English | Cymraeg

Cyfres Mewnwelediad

Mae Cyfres Mewnwelediad yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn cyflwyno safbwyntiau newydd ar arweinyddiaeth addysgol a fydd o ddiddordeb i ymarferwyr a llunwyr polisi yng Nghymru a thu hwnt.

Mae’r Gyfres Mewnwelediad yn cyflwyno syniadau newydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth arweinyddiaeth addysgol – ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau o bolisi rhyngwladol a llenyddiaeth academaidd a darnau barn – a fydd yn herio ac yn llywio dulliau sefydledig o ymdrin â pholisi ac ymarfer.

03/08/2023
Deall arweinyddiaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru

Deall arweinyddiaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru Mae ColegauCymru ynghyd â’r Academi G…

11/01/2021
Arloesi mewn Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru

Arloesi mewn Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru A ydym yn chwarae er mwyn osgoi colli pan ddylem fo…

04/06/2022
Mwy na “phlastr”

Mwy na “phlastr” Deall y gofynion a nodi’r adnoddau i greu uwch arweinwyr cynaliad…