Skip to main content
English | Cymraeg

Cyfres Mewnwelediad

Mae Cyfres Mewnwelediad yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn cyflwyno safbwyntiau newydd ar arweinyddiaeth addysgol a fydd o ddiddordeb i ymarferwyr a llunwyr polisi yng Nghymru a thu hwnt.

Mae’r Gyfres Mewnwelediad yn cyflwyno syniadau newydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth arweinyddiaeth addysgol – ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau o bolisi rhyngwladol a llenyddiaeth academaidd a darnau barn – a fydd yn herio ac yn llywio dulliau sefydledig o ymdrin â pholisi ac ymarfer.

Rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni gweledigaeth Ysgolion Bro yng Nghymru

Rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni gweledigaeth Ysgolion Bro yng Nghymru Pwrpas y papur traf…

02/19/2024
Recriwtio a Chadw Uwch Arweinwyr Ysgolion yng Nghymru

Recriwtio a Chadw Uwch Arweinwyr Ysgolion yng Nghymru Ekaterina Aleynikova, Jasmin Rostron, Sophie K…

03/08/2023
Deall arweinyddiaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru

Deall arweinyddiaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru Mae ColegauCymru ynghyd â’r Academi G…

11/01/2021
Arloesi mewn Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru

Arloesi mewn Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru A ydym yn chwarae er mwyn osgoi colli pan ddylem fo…

04/06/2022
Mwy na “phlastr”

Mwy na “phlastr” Deall y gofynion a nodi’r adnoddau i greu uwch arweinwyr cynaliad…

03/22/2022
Arwain Dysgu Proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol Yr Athro Ken Jones, Ymgynghorydd Addysg Yn y rhifyn diweddaraf o’n C…

07/01/2021
Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith G…

07/01/2020
Datblygu arweinyddiaeth ganol mewn ysgolion yng Nghymru

Datblygu arweinyddiaeth ganol mewn ysgolion yng Nghymru Yr Athro Christine Forde a Kathleen Kerrigan…

02/01/2021
Adroddiad Arolwg Lles: Sector Gwaith Ieuenctid

Adroddiad Arolwg Lles: Sector Gwaith Ieuenctid Ann Slater, Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Si…

10/01/2020
Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru

Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru Gareth Evans Canolfan …

12/01/2021
Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol

Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol Ian Gerrard Cydymaith yr Academi Arweinyddiaeth a Phenna…

12/01/2020
Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth Systemau: Adolygu’r Dystiolaeth

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth Systemau: Adolygu’r Dystiolaeth Yr Athro Alma Harris Prif…