Skip to main content
English | Cymraeg

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018. 

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru. 

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys.

Cynnwys anhygyrch 

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol: 

 • diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd 

Cartref 

 1. Y bar chwilio neu’r botwm ‘Chwilio’ 
 2. Y botymau radio yn y naill garwsél neu’r llall. 
 3. Y blwch mewnbwn a’r botwm ‘Tanysgrifiwch’ yn y ddwy adran ar gyfer cofrestru i’r cylchlythyr 
 4. Dolen y logo yn nhroedyn y dudalen 
 5. Mae’r troedyn yn cysylltu gan ddechrau gyda ‘Telerau Gwasanaeth’ 

Cysylltwch 

 1. Y bar chwilio neu’r botwm ‘Chwilio’ 
 2.  Y blwch mewnbwn a’r botwm ‘Tanysgrifiwch’ 
 3. Dolen y logo yn nhroedyn y dudalen 
 4. Mae’r troedyn yn cysylltu gan ddechrau gyda ‘Telerau Gwasanaeth’ 
 5. Y meysydd ffurflen 
 6. Prin fod y ffocws i’w weld ar yr eiconau cyfryngau cymdeithasol o dan ‘Cyswllt’ yng nghorff y dudalen. 

Newyddion a Blog 

 • WCAG 2.1.1 Bysellfwrdd: Ni ellir cyrchu’r tair dewislen dethol ‘trefnu yn ôl’ yn yr adran hidlo trwy ddefnyddio’r bysellfwrdd. 
 1. Tra bod y rhain yn derbyn ffocws gweladwy, nid oes unrhyw un o’r gweithredoedd bysellfwrdd arferol (tab, mynd i mewn, gofod, saeth i lawr) yn agor y rhain, fel na all y defnyddiwr gael mynediad i’r cwymplenni 
 1. Y bar chwilio neu’r botwm ‘Chwilio’ 
 2. Y blwch mewnbwn a’r botwm ‘Tanysgrifiwch’ yn yr adran gofrestru cylchlythyr 
 3. Y ddolen logo yn nhroedyn y dudalen 
 4. Mae’r troedyn yn cysylltu gan ddechrau gyda ‘Telerau Gwasanaeth’ 

Darpariaeth Arweinyddiaeth a Gymeradwywyd 

 1. Y bar chwilio neu’r botwm ‘Chwilio’ 
 2. Y botymau radio yn y carwsél. 
 3. Y blwch mewnbwn a’r botwm ‘Tanysgrifiwch’ yn yr adran gofrestru cylchlythyr 
 4. Dolen y logo yn nhroedyn y dudalen 
 5. Mae’r troedyn yn cysylltu gan ddechrau gyda ‘Telerau Gwasanaeth’ 

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 25 Mawrth 2024. 

Paratowyd y datganiad hwn gan ddefnyddio datganiad hygyrchedd y Model. Gwerthuswyd y wefan gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth. 

Adolygwyd y datganiad diwethaf ar 25 Mawrth 2024 a bydd yn cael ei adolygu eto ym mis Hydref 2024. 

Adborth a gwybodaeth gyswllt 

Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â’r: Tîm Cyfathrebu drwy e-bost ar post@agaa.cymru 

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, e-bostiwch post@agaa.cymru 

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 14 diwrnod. 

Gweithdrefn orfodi 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).