Skip to main content
English | Cymraeg

Documents

Reset
Cyfarfod Bwrdd 30 Ionawr 2024

Cofnodion

Arwain Ymarfer Myfyriol – Adolygu’r Dystiolaeth
Rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni gweledigaeth Ysgolion Bro yng Nghymru
Cyfarfod Bwrdd 29 Medi 2023

Cofnodion

Recriwtio a Chadw Uwch Arweinwyr Ysgolion yng Nghymru

National institute of Economic and Social Research a’r Sefydliad Polisi Addysg

Cyfarfod Bwrdd 18 Gorffennaf 2023

Cofnodion

Adroddiad Blynyddol 2022-2023

Ebrill 2022 - Mawrth 2023

Cyfarfod Bwrdd 25 Mai 2023

Cofnodion

Cyfarfod Bwrdd 23 Mawrth 2023

Cofnodion

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru?

Comisiwn Cymdeithion Carfan 3

Cyfarfod Bwrdd 26 January 2023

Cofnodion

Deall arweinyddiaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru

ColegauCymru ynghyd â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Cyfarfod Bwrdd 30 Medi 2022

Cofnodion

Cyfarfod Bwrdd 15 Gorffennaf 2022

Cofnodion

Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Ebrill 2021 - Mawrth 2022

Cynllun Corfforaethol

Ein Gweledigaeth ar gyfer 2026

Cyfarfod Bwrdd 20 Mai 2022

Cofnodion

Cyfarfod Bwrdd 18 Mawrth 2022

Cofnodion

Arloesi mewn Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru

Yr Athro Emeritws Andy Penaluna

Cyfarfod Bwrdd 28 Ionawr 2022

Cofnodion

Llythyr Cylch Gwaith 2022-2026

Llythyr Cylch Gwaith 2022-2026 LAWRLWYTHWCH …

Mwy na “phlastr”

Dr Ali Davies, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol (Lles Gweithwyr)

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yr Athro Ken Jones

Cyfarfod Bwrdd 26 Tachwedd 2021

Cofnodion

Cyfarfod Bwrdd 8 Hydref 2021

Cofnodion

Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Ebrill 2020 - Mawrth 2021

Cyfarfod Bwrdd 16 Gorffennaf 2021

Cofnodion

Ffurflen Cais Cymeradwyo

Ffurflen Cais Cymeradwyo Lawrlwythwch …

Cymeradwyo Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth – Canllaw

Cymeradwyo Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth – Canllaw Lawrlwythwch …

Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru

Gareth Evans

Cyfarfod Bwrdd 20 Mai 2021

Cofnodion

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

Comisiwn Cymdeithion Carfan 2

Ein Galwad i Weithredu

Comisiwn Cymdeithion Carfan 1

Cyfarfod y Bwrdd 25 Mawrth 2021

Cofnodion

Cyfarfod y Bwrdd 20 Tachwedd 2020

Cofnodion

Cyfarfod y Bwrdd 3 Medi 2020

Cofnodion

Cyfarfod y Bwrdd 7 Gorffennaf 2020

Cofnodion

Cyfarfod y Bwrdd 14 Mai 2020

Cofnodion

Cyfarfod y Bwrdd 5 Mawrth 2020

Cofnodion

Cyfarfod y Bwrdd 16 Ionawr 2020

Cofnodion

Cyfarfod y Bwrdd 7 Tachwedd 2019

Cofnodion

Cyfarfod y Bwrdd 10 Medi 2019

Cofnodion

Llythyr Cylch Gwaith 2018-2021

Llythyr Cylch Gwaith 2018-2021 Lawrlwythwch …

Adroddiad Arolwg Lles Sector Gwaith Ieuenctid 2021

Adroddiad Arolwg Lles Sector Gwaith Ieuenctid 2021 Lawrlwythwch …

Adroddiad Blynyddol Mai 2018-Mawrth 2019

Mai 2018-Mawrth 2019

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019-Mawrth 2020

Ebrill 2019-Mawrth 2020

Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol

Cyfres Mewnwelediad

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth – Systemau Adolygu'r Dystiolaeth

Yr Athro Alma Harris

Polisi Gwrthdaro Buddiannau

Polisi Gwrthdaro Buddiannau Lawrlwythwch …