Skip to main content
English | Cymraeg
Stakeholder Forum Event November 2022

Arwain ymarfer myfyriol – o dystiolaeth i weithredu effeithiol

Dydd Mawrth 18 Mehefin 2024 4:00-5:30yp
Group of leaders sitting in a circle having a discussion

Effaith Arweinyddiaeth ar Waith

Dydd Mawrth 25 Mehefin 9:30-11yb
Back of people's heads facing a stage with 2 screens, a lectern and a keynote speaker

Ail-ddychmygu Presenoldeb Addysg Wedi’r Pandemig

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 9yb-4yp

Amdanom ni

Amdano’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn elfen ganolog o’r daith o ddiwygio’r gyfundrefn addysg a nodir yn Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl, diweddariad Hydref 2020, lle mae Llywodraeth Cymru yn ei nodi fel sbardun allweddol Amcan Galluogi 2: Arweinyddiaeth sy’n cydweithio i godi safonau.

A group of people listening to a presentation

Archwilio

Beth rydym yn ei wneud

Darganfyddwch mwy

Sicrhau Ansawdd

Mae ein gwaith Sicrhau Ansawdd yn cynnwys ystod gynhwysfawr o gyfleoedd dysgu a datblygu pro¬ esiynol o ansawdd uchel, teg ac arloesol sy’n hygyrch i bob arweinydd.

Arloesedd

Mae ein gweithgareddau Arloesedd wedi’u cynllunio i alluogi arweinwyr addysgol i greu a chynnal gwir ddiwylliant arloesi, gyda dulliau newydd o arwain.

Arweinyddiaeth
System

Mae arweinyddiaeth system e¬ffeithiol yn ysgogi hunanwelliant ac mae ein model Cymdeithionblaenllaw wrth wraidd y gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru.

Datblygu Arweinyddiaeth

Mae ein cyfleoedd Datblygu Arweinyddiaeth yn sicrhau bod arweinwyr yn cael eu grymuso, eu hysbrydoli a’u hysgogi.

Adnoddau

Adnoddau arweinyddiaeth o ansawdd uchel sy’n benodol i Gymru, wedi’u llywio gan y dystiolaeth orau o Gymru ac yn rhyngwladol, gan gefnogi gweithwyr pro¬ esiynol i herio a mireinio eu dulliau arwain yn barhaus.

Mewnwelediad

Mae ein Cyfres Mewnwelediad yn cynnwys ac wedi’i llywio’n uniongyrchol gan bolisi ac arfer arweinyddiaeth sydd wedi’i wreiddio mewn ymchwil a thystiolaeth o Gymru ac yn rhyngwladol.

Lles

Mae lles arweinwyr yn cael ei flaenoriaethu a’i gefnogi’n systematig, gan greu gweithlu arweinyddiaeth gynaliadwy a gwydn sy’n gallu bod yn sbardun allweddol i newid systemig parhaol.

Datblygu Gweithlu Strategol

Rydym yn gweithio tuag at greu system lle mae rolau arwain yn ddeniadol ac mae arweinwyr yn cael eu cymell i aros a datblygu o fewn y proffesiwn.

Fframwaith Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Mae'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi sefydlu Fframwaith Ymgysylltu â Rhanddeiliaid helaeth sy'n ceisio gweithio gyda rhwydweithiau a fforymau rhanddeiliaid allweddol sy'n cynrychioli pob maes arweinyddiaeth addysgol ledled Cymru ac yn rhyngwladol.

Tanysgrifiwch nawr

Byddwch y cyntaf i glywed newyddion yr Academi Arweinyddiaeth!

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr a bod y cyntaf i glywed am gyfleoedd datblygu newydd, digwyddiadau, cyhoeddiadau ymchwil a llawer mwy.

Y newyddion diweddaraf

Newyddion a Blog

Newyddion

Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Cyngor Partneriaeth y Gymraeg Rydym wrth ein bodd bod Meleri Light, Pennaeth y Gymraeg yr Academi Ge…

Newyddion | Arweinyddiaeth System

Canolfan Ymchwil Ryngwladol i Arweinyddiaeth mewn Addysg

Canolfan Ymchwil Ryngwladol i Arweinyddiaeth mewn Addysg Mae Tegwen Ellis, Prif Weithredwr yr Academ…

Corfforaethol | Newyddion

Traciau, Llwybrau a Trywydd: Arwain yn Ddewr Mewn Byd Toredig

Traciau, Llwybrau a Trywydd: Arwain yn Ddewr Mewn Byd Toredig Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd …