Team members at an event

Ysbrydoli Arweinwyr
Cyfoethogi Bywydau

Nod ein gwaith yw dod ag eglurder a chydlyniad i arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. Archwiliwch Beth rydym yn ei wneud - Sicrhau Ansawdd, Arloesi, Mewnwelediad, Arweinyddiaeth System, Lles a Chanllaw.
Team members open discussion

Cyfres Mewnwelediad

Mae ein Cyfres Mewnwelediad yn cyflwyno meddylfryd newydd, seiliedig ar dystiolaeth o bolisi rhyngwladol a llenyddiaeth academaidd ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau a darnau barn.
Business meeting - Office interior

Cymeradwyo Darpariaeth
Datblygu Arweinyddiaeth

Mae ein proses gymeradwyo yn cynnwys meini prawf uchelgeisiol a bennir yn glir yng nghyd-destun polisi Cymru, ac sy’n hyrwyddo mynediad cyfartal i bob arweinydd, pa bynnag iaith neu sefydliad y maent yn gweithio ynddo yng Nghymru, neu ble bynnag y maent yng Nghymru.
Amdanom ni

Amdano’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn elfen ganolog o’r daith o ddiwygio’r gyfundrefn addysg a nodir yn Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl, diweddariad Hydref 2020, lle mae Llywodraeth Cymru yn ei nodi fel sbardun allweddol Amcan Galluogi 2: Arweinyddiaeth sy’n cydweithio i godi safonau.

Team photo
Archwilio

Beth rydym yn ei wneud

Darganfyddwch mwy
Sicrhau Ansawdd
Sicrhau bod y ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth ar gyfer y sector addysg yng Nghymru o safon uchel ac yn diwallu anghenion y sector.
Arloesedd
Cefnogi ymarferwyr a darparwyr i ddatblygu a phrofi syniadau newydd sy'n mynd i'r afael â heriau ac anghenion penodol yn y system.
Arweinyddiaeth
System
Datblygu 'arweinwyr systemau' ac 'arweinyddiaeth system' effeithiol yng Nghymru drwy ein model Cymdeithion blaenllaw.
Mewnwelediad
Cyflwyno meddwl newydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau o lenyddiaeth polisi a darnau barn ac academaidd rhyngwladol.
Lles
Blaenoriaethu a chefnogi lles arweinwyr addysgol yng Nghymru a gweithio i ddatblygu dull mwy strategol o fuddsoddi yn yr 'arweinydd cyfan'.
Adnoddau
Rhoi arweiniad ymarferol i arweinwyr ar draws y system addysg yng Nghymru i lywio eu harfer a'u helpu i fodelu arweinyddiaeth wych.
Tanysgrifiwch nawr

Byddwch y cyntaf i glywed newyddion yr Academi Arweinyddiaeth!

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr a bod y cyntaf i glywed am gyfleoedd datblygu newydd, digwyddiadau, cyhoeddiadau ymchwil a llawer mwy.

Y newyddion diweddaraf

Newyddion a Blog

Blog | Lles
Rydym yn buddsoddi mewn lles Aur

Rydym yn buddsoddi mewn lles Aur Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol y…

Blog | Lles
Buddsoddwyr mewn Pobl: Rydym yn buddsoddi mewn lles Aur

Buddsoddwyr mewn Pobl: Rydym yn buddsoddi mewn lles Aur Rydyn yn falch i ddathlu cydnabyddiaeth ein …

Blog
Mae angen Arweinyddiaeth Greadigol arnom

Mae angen Arweinyddiaeth Greadigol arnom Er gwaethaf y pandemig rhyngwladol cyfredol (Covid 19) mae …