English | Cymraeg

Astudiaethau Achos

Fy Nhaith Arweinyddiaeth

Fy Nhaith Arweinyddiaeth Ar fy nhaith arweinyddiaeth, mae dysgu barhaus wedi bod yn allweddol, i dda…

Ysgol Gynradd Pontlliw

Llwybr Arloesedd, Rhagfyr 2021

Ysgol Bryn Gwalia

Llwybr Arloesedd, Ionawr 2022

Arweinydd hapus, llewyrchus ac iach

Arweinydd hapus, llewyrchus ac iach Rwy’n pennaeth Ysgol Gynradd Marlborough yng Nghaerdydd. R…

Ysgol Aberconwy

Yn canolbwyntio ar gymhwyso dysgu proffesiynol

Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Gynradd Coed Duon

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Pen Rhos

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ysgol Gynradd Coed Duon

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg