Astudiaethau Achos

Place2Be

Llwybr Arloesi Chwefror - Gorffennaf 2020

Ymwybyddiaeth Ofalgar ar Waith

Llwybr Arloesedd, Awst 2019

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi!

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi! Dechreuodd fy ymglymi…

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her Dechreuodd fy ngyrfa ym myd addysg ym 1985 fel athro llyga…

Consortia Rhanbarthol

Teitl y ddarpariaeth wedi’i chymeradwyo: Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Penaethiaid Dros Dro a Phenaet…

Canolfan Ragoriaeth OLEVI Gogledd Cymru

Mae Canolfan Ragoriaeth OLEVI wedi’i lleoli yn Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn ger Llandudno. Mae’r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Glan Clwyd ac Ysgol Dyffryn Conwy ac wedi’i hachredu i ddarparu rhaglenni sydd wedi’u datblygu a’u cynhyrchu gan OLEVI International.

Rhaglen Addysgeg Effeithiol (CLEAR)

Hydref 2019

Chrysalis Mindset Coaching

Rhaglen Arweinyddiaeth Uwch 6 diwrnod mewn Hyfforddi a Deallusrwydd Emosiynol a Rhaglen Hyfforddiant Weithredol Uwch 3 diwrnod.