Skip to main content
English | Cymraeg

Media

Reset
01/26/2024
Arwain Ecwiti
Podlediad newydd – adolygu calendr yr ysgol
03/30/2023
Lleisiau o'r Maes: Rachel Simmonds

Cynhadledd Arwain o'r Canol: Arweinwyr Canol Yng Nghymru 30 Mawrth 2023

03/30/2023
Lleisiau o'r Maes: Matthew O’Brien

Cynhadledd Arwain o'r Canol: Arweinwyr Canol Yng Nghymru 30 Mawrth 2023

03/30/2023
Lleisiau o'r Maes: Owain Jones

Cynhadledd Arwain o'r Canol: Arweinwyr Canol Yng Nghymru 30 Mawrth 2023

03/30/2023
Lleisiau o'r Maes: Jen Davies

Cynhadledd Arwain o'r Canol: Arweinwyr Canol Yng Nghymru 30 Mawrth 2023

03/30/2023
Lleisiau o'r Maes: Bryony Evett Hackfort

Cynhadledd Arwain o'r Canol: Arweinwyr Canol Yng Nghymru 30 Mawrth 2023

02/09/2023
ALN Unlocked: Sam Garner
01/18/2023
Lleisiau o'r Maes: Geraldine Foley

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

01/18/2023
Lleisiau o'r Maes: Cath Hicks

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

Mwy na “plastr” – Pennod 3

Dr Ali Davies, Ian Gerrard, Dr Chris Lewis, Dr Adrian Neal a Catrin Thomas

Mwy na “plastr” – Pennod 2

Dr Ali Davies, Russell Dwyer, Ian Gerrard a Karen Lawrence

Mwy na “plastr” – Pennod 1

Dr Ali Davies, Tegwen Ellis, Ian Gerrard a Mark Powell

11/24/2022
Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Ken Muir

Ymddeolodd yr Ken Muir ym mis Mawrth 2021 o’i swydd fel Prif Weithredwr a Chofrestrydd Cyngor Addysgu Cyffredinol yr Alban. Cyn ei benodi yn 2013, bu’n gweithio i Arolygiaeth Addysg Ei Mawrhydi ac fel Cyfarwyddwr Strategol (Ysgolion) a Chyfarwyddwr Arolygu.

11/17/2022
Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Graham Donaldson
Sgyrsiau Arweinyddiaeth… Cymraeg mewn Addysg

Ian Gerrard, Trefor Jones, Karen Wathan

10/11/2022
Datgloi Arweinyddiaeth: Dr Simon Breakspear

Mae Dr Breakspear yn Ymchwilydd, Gynghorydd ac yn Siaradwr ar Arweinyddiaeth Addysgol, Polisi a Newid. Mae hefyd yn Uwch Ddarlithydd Cynorthwyol yn Ysgol Addysg Prifysgol De Cymru Newydd.

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Jeremy Griffiths

Jeremy Griffiths, Heini Thomas, Gayle Shenton a Chloe Thomas

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Larry Shulman

Larry Shulman, Sue Roberts, James Knight a Elaine Sharpling

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Dr Paul Thomas

Dr Paul Thomas, Janet Hayward, Tania Rickard a Gavin Gibbs

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda'r Athro Mick Waters

Yr Athro Mick Waters, Paul Keane, Fran Jordan a Ceri Halley

Mewn Trafodaeth – Mwy na “phlastr”

Dr Ali Davies, Dr Adrian Neal, Damien Beech, Tegwen Ellis a Geraldine Foley

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda'r Athro Alma Harris

Yr Athro Alma Harris, Trefor Jones, Tim Opie a Helen Ridout

01/27/2022
Lleisiau o'r Maes

David Williams (Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen) a Gayle Shenton (Ysgol Gynradd Gymraeg Castell-Nedd)

11/11/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Dr Paul Thomas

Dr Paul Thomas, Cyd-gyfarwyddwr / Sylfaenydd, DNA Definitive

11/18/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro David Hopkins

Yr Athro David Hopkins, Cadeirydd Arweinyddiaeth Addysgol yn Brifysgol Bolton ac Athro Emeritws yn y Sefydliad Addysg, Coleg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Nottingham.

11/04/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Alma Harris
06/18/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Cerys Furlong

Cerys Furlong yw Prif Weithredwr Chwarae Teg, asiantaeth datblygu economaidd flaenllaw ar gyfer menywod ac elusen sy'n ymgyrchu dros gydraddoldeb rhywiol.

07/02/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Dai Rees

Arweinydd dilys, dyneiddiol, sy'n cael ei yrru gan werthoedd yw Dai, gyda 22 mlynedd o brofiad ymarferol mewn rolau arweinyddiaeth strategol uwch ar bob lefel o'r sector addysg yn ogystal ag amgylcheddau chwaraeon proffesiynol.

06/25/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Damian Hughes

Mae'r Athro Damian Hughes yn siaradwr rhyngwladol ac awdur poblogaidd sy'n cyfuno ei gefndir ymarferol ac academaidd ym maes chwaraeon, datblygu sefydliadol a seicoleg newid, i helpu sefydliadau a thimau i greu diwylliant sy'n perfformio'n dda.

03/05/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Benna Waites a Dr Adrian Neal

Benna Waites, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a Chyd-Pennaeth Seicoleg, Cwnsela a Therapïau Celfyddydau a Dr Adrian Neal, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Pennaeth Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

04/29/2021
Pen-i-Ben

Cawsom sgwrs gyda thri phennaeth ar draws Gymru i ddarganfod pam eu bod yn mynychu Pen-i-Ben yn rheolaidd. Ymunwch â Jeremy Griffiths, Olwen Corben a Clive Williams wrth iddynt rannu eu profiadau a dweud wrthym pam eu bod yn credu y dylai eraill fynychu'r sesiynau.

03/19/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Michael Fullan

Cyn Deon Sefydliad Astudiaethau Addysg Ontario ac Athro Emeritws Prifysgol Toronto yw Michael Fullan.

03/12/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Meilyr Rowlands

Mae'r bennod hon yn cynnwys Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

03/16/2021
Mewn Trafodaeth – Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur

Mae Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur yn ystyried effaith trefniadau anghymesur ar ddwy ysgol; Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgol Gymunedol Doc Penfro.

04/01/2021
Mewn trafodaeth – Pen-i-Ben

Cawsom sgwrs gyda thri phennaeth o bob rhan o Gymru i ddarganfod pam eu bod yn mynychu Pen-i-Ben yn rheolaidd yn y podlediad yma.

04/16/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Stephen Heppell

Roedd Stephen yn athro ysgol am fwy na degawd ac mae wedi bod yn athro ers 1989. Mae wedi gweithio gyda llywodraethau ledled y byd, asiantaethau rhyngwladol, ysgolion a chymunedau.

12/01/2020
Datgloi Arweinyddiaeth: Uwchgapten Marcus Heslop

Mae Uwchgapten Marcus Heslop yn swyddog gwasanaethu rheolaidd yn y Gatrawd Tanc Brenhinol. Wedi'i eni'n deulu milwrol, mae ei fywyd cyfan wedi'i lunio gan wasanaeth cyhoeddus a gwerthoedd a safonau'r fyddin.

04/16/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Laura McAllister CBE, FLSW

Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yw Laura. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth Cymru, datganoli, diwygio etholiadol, a rhyw.

04/16/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Professor Mick Waters

Mae'r Athro Mick Waters wedi gweithio ar lefel polisi cenedlaethol gyda Llywodraeth Cymru yn cynnig cyngor a chymorth ac mae wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu'r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.

05/13/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Steve Munby

Mae Steve Munby yn ymgynghorydd a siaradwr hunangyflogedig ar arweinyddiaeth ac ar ddiwygio'r system, gan weithio gyda llywodraethau a chyda grwpiau o ysgolion ledled y byd.

05/20/2021
Mewn trafodaeth â’r Athro Stephen Heppell

Yr Athro Stephen Heppell ac arweinwyr addysgol presennol mewn trafodaeth yn archwilio 'dysgu sydd wedi dianc', 'lles yn gyntaf' a 'gwaddol Plant y Coronafeirws'.

04/16/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Dr Beatriz Pont

Mae Dr Beatriz Pont, Uwch Ddadansoddwr Polisi gyda'r OECD, wedi gweithio ar ddiwygiadau polisi addysg ac arweinyddiaeth ysgolion yn rhyngwladol.