Skip to main content
English | Cymraeg

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Larry Shulman

Ymunwch â Larry Shulman (Prif Swyddog Cythruddo), Sue Roberts (Ysgol Ffordd Dyffryn), James Knight (Ysgol Gynradd Brynhyfryd) ac Elaine Sharpling (PCYDDS) wrth iddynt drafod ymagweddau at arloesi ac ysbrydoli arloesedd yn eu lleoliadau eu hunain ac ymhlith eu timau.