Skip to main content
English | Cymraeg

Mwy na “plastr” – Pennod 2

Ymunwch â Dr Ali Davies, Russell Dwyer, Ian Gerrard a Karen Lawrence wrth iddynt drafod profiad arweinwyr mewn perthynas â’r Papur Mewnwelediad: Mwy na “plastr”.

Siaradwyr:

  • Dr Ali Davies, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol (Lles Gweithwyr), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  • Russell Dwyer, Pennaeth, Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas
  • Ian Gerrard, Pennaeth, Ysgol Aberconwy
  • Karen Lawrence, Pennaeth, Ysgol Gynradd Llanfaes