Skip to main content
English | Cymraeg

Sgyrsiau Arweinyddiaeth… gyda’r Athro Alma Harris

Ymunwch â’r Athro Alma Harris (Prifysgol Abertawe), Trefor Jones (Ysgol y Creuddyn), Tim Opie (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) a Helen Ridout (Ysgol Bryn Castell) wrth iddynt drafod tegwch a chydweithio rhwng ysgolion a’r sector gwaith ieuenctid.