English | Cymraeg

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Jeremy Griffiths

Ymunwch â Jeremy Griffiths (Cydymaith yr Academi Arweinyddiaeth), Heini Thomas (Ysgol y Dderi), Gayle Shenton a Chloe Thomas (Ysgol Gynradd Gymraeg Castell-nedd) wrth iddynt drafod eu profiadau o ddefnyddio’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yn eu hysgolion.

Skip to content