Skip to main content
English | Cymraeg

Mwy na “plastr” – Pennod 3

Ymunwch â Dr Ali Davies, Ian Gerrard, Dr Chris Lewis, Dr Adrian Neal a Catrin Thomas wrth iddynt drafod yr argymhellion a’r camau gweithredu o’r Papur Mewnwelediad: Mwy na “plastr”.

Siaradwyr:

  • Dr Ali Davies, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol (Lles Gweithwyr), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  • Ian Gerrard, Pennaeth, Ysgol Aberconwy
  • Dr Chris Lewis, Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Chynllunio Gweithlu Strategol, Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru
  • Dr Adrian Neal, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol (Lles Gweithwyr) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  • Catrin Thomas, Dirprwy Bennaeth, Ysgol Bro Preseli