Skip to main content
English | Cymraeg

Podlediad newydd – adolygu calendr yr ysgol

Yn y podlediad hwn, mae penaethiaid o ysgol gynradd, uwchradd ac ysgolion 3-19 yn trafod yr effeithiau a’r goblygiadau posibl i staff addysgu, disgyblion a rhieni. Cadeirydd y drafodaeth yw Tegwen Ellis, Prif Weithredwr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Gwrandewch ar-lein