Skip to main content
English | Cymraeg

Datgloi ADY: Sam Garner

Mae cyfres weminar yr Academi Genedlaethol ar gyfer Addysgol Cymru Datgloi ADY rhaglen ddysgu sy’n anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru a’i gyd-destun addysgol. Mae pob gweminar yn cael ei arwain gan gwadd gwadd.

Mae’r bennod hon yn cynnwys Samantha Garner. Mae Sam yn Iechyd Meddwl a Chynhwysiant o fri. Mae hi wedi bod yn Gydlynydd SENCo ac mae gyfoeth o ennill a gyflawnir yn ymwneud ag iechyd meddwl a niwroamrywiaeth. Canmol am ei hiwmor a’i hagwedd ‘dweud fel y mae’ ar gyfer iechyd meddwl. Mae Sam wedi cael ei llyfr Iechyd Meddwl mewn Addysg wedi’i gyhoeddi gan Routledge, ac mae’n ysgrifennu’n rheolaidd ar gyfer nifer o gyhoeddiadau gyda mwy o lyfrau ar y gweill i’w cyhoeddi.