Skip to main content
English | Cymraeg

Lleisiau o’r Maes: Geraldine Foley

Geraldine Foley, Pennaeth, Ysgol Gynradd Marlborough

Dechreuodd Geraldine Foley ei gyrfa ddysgu yn Lerpwl ym 1992. Symudodd i Gaerdydd ym 1999 a dechreuodd swydd Dirprwy Bennaeth newydd. Dechreuodd Geraldine ei phrifathrawiaeth gyntaf yn 2004 a’i hail brifathrawiaeth yn Ysgol Gynradd Marlborough yn 2011.

Mae Marlborough yn ysgol fywiog, gynhwysol yng nghanol cymuned Pen-y-lan. Mae 530 o ddisgyblion ar y gofrestr, gan gynnwys Y Galon, ein darpariaeth Adnoddau Arbenigol 30 lle ar gyfer disgyblion ag anghenion Difrifol a Chymhleth. Geraldine yw Cadeirydd Canolfan Asesu CPCP ar gyfer Consortiwm Canolbarth y De(CCD) ac mae’n rhan o garfan beilot o Arweinwyr System gyda CCD.

Mae Geraldine yn gludwr fflagiau dros les. Mae hi’n hynod amddiffynnol wrth sicrhau ei bod yn bodloni ei hanghenion lles ei hun ac mae’r un mor rhagweithiol wrth ddatblygu diwylliant ysgol lle mae pwysigrwydd lles a pherthnasoedd yn greiddiol.