Skip to main content
English | Cymraeg

Astudiaethau Achos

Reset
Stori Arweinyddiaeth: Nick Hudd

Stori Arweinyddiaeth: Nick Hudd Fe wnaethom gyfweld â Nick Hudd, Uwch Ymarferydd Gwaith Ieuenctid, …

Taith ddysgu ddiddiwedd – gobeithio!

Taith ddysgu ddiddiwedd – gobeithio! Pan ofynnwyd i mi ysgrifennu am fy nhaith arweinyddiaeth fe …

Stori Arweinyddiaeth: Russ Dwyer

Stori Arweinyddiaeth: Russ Dwyer Bu Nia Miles, Pennaeth Mewnwelediad yn yr Academi Genedlaethol ar g…

Ewch amdani a gwrandewch i gyngor eich mentoriaid

Ewch amdani a gwrandewch i gyngor eich mentoriaid Rwy’n cofio cyrraedd Ysgol y Strade, yn Llanelli…

Two roads diverged in a yellow wood

Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I s…

Fy Nhaith Arweinyddiaeth

Fy Nhaith Arweinyddiaeth Ar fy nhaith arweinyddiaeth, mae dysgu barhaus wedi bod yn allweddol, i dda…

Arweinydd hapus, llewyrchus ac iach

Arweinydd hapus, llewyrchus ac iach Rwy’n pennaeth Ysgol Gynradd Marlborough yng Nghaerdydd. R…

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi!

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi! Dechreuodd fy ymglymi…

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her Dechreuodd fy ngyrfa ym myd addysg ym 1985 fel athro llyga…