English | Cymraeg

Astudiaethau Achos

Fy Nhaith Arweinyddiaeth

Fy Nhaith Arweinyddiaeth Ar fy nhaith arweinyddiaeth, mae dysgu barhaus wedi bod yn allweddol, i dda…

Arweinydd hapus, llewyrchus ac iach

Arweinydd hapus, llewyrchus ac iach Rwy’n pennaeth Ysgol Gynradd Marlborough yng Nghaerdydd. R…

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi!

Ysbrydoli Arweinwyr – Cyfoethogi Bywydau, ac mae wedi gwneud hynny i mi! Dechreuodd fy ymglymi…

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her

Cymerwch bob cyfle a thyfu gyda phob her Dechreuodd fy ngyrfa ym myd addysg ym 1985 fel athro llyga…