Mae Vicky yn Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gymunedol Tonyrefail, sef ysgol 3-19 oed yn Rhondda Cynon Taf. Mae hi’n ffodus iawn i fod yn Bennaeth Chweched Dosbarth a gweithio gyda myfyrwyr wrth iddyn nhw symud o’r ysgol i brifysgol, prentisiaethau neu gyflogaeth.

Mae hi’n gweithio mewn partneriaeth â thair ysgol uwchradd 3-16 oed leol lle mae hi’n arwain ar hyfforddi, recriwtio a’r broses bontio. Ar hyn o bryd, mae hi’n dyfeisio ei rhaglen arwain ei hun yn yr ysgol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth ac yn gweithio gydag ysgolion partner ar ddatblygu arweinwyr y dyfodol.

Mae hi’n fentor allanol ar gyfer ANG yn eu blwyddyn gyntaf o addysgu ac yn rhan o brosiect ymchwil Iechyd a Llesiant gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae Vicky yn mwynhau pêl-droed ac yn gefnogwr brwd o Glwb Pêl-droed Dinas Caerdydd!