Quality Assurance Header Welsh

Cymeradwyaeth

Un o’n dibenion craidd yw cyfrannu at ddatblygu arweinwyr presennol a darpar arweinwyr ar draws y system addysg yng Nghymru. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddarparu cydlyniad a sicrhau ansawdd ar gyfer y cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth addysgol sydd ar gael yng Nghymru.

Business meeting - Office interior

Darpariaeth Arweinyddiaeth a Gymeradwywyd

Mae cymeradwyaeth gan yr Academi Arweinyddiaeth yn dangos bod y ddarpariaeth wedi bodloni’r safonau uchel a nodir yn y meini prawf cymeradwyo drwy broses ddau gam trylwyr a oruchwylir gan dîm yr Academi Arweinyddiaeth, Cymdeithion yr Academi ar randaliad.

Mae cymeradwyaeth yn sicrhau arweinwyr bod y ddarpariaeth y maent yn buddsoddi ynddynt yn seiliedig ar dystiolaeth ryngwladol ar beth sy’n creu arweinyddiaeth effeithiol a bydd yn cael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau dysgwyr.

Team watching a presentation at a meeting

Monitro

Mae’r broses fonitro yn cadarnhau mae’r ddarpariaeth a gymeradwywyd gan yr Academi Arweinyddiaeth yn parhau i fodloni’r meini prawf fel y nodir yn Cymeradwyo Darpariaeth Arweinyddiaeth – Canllaw. Mae’r broses hon yn sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau i fod o ansawdd uchel ac yn parhau i ddiwallu anghenion a disgwyliadau datblygu arweinyddiaeth yn unol â pholisi cenedlaethol.   

Monitoring - Team members project development photo