Innovation Header Welsh

Llwybr Arloesedd

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn awyddus i gefnogi darparwyr i greu dulliau newydd ac arloesol o ddatblygu arweinyddiaeth addysgol. Arloesedd o ran datblygu arweinyddiaeth addysgol yw creu, datblygu a gweithredu darpariaeth ddatblygiadol ‘newydd’, gyda’r nod o fod yn:

  • gynhwysol
  • cydweithredol
  • ysbrydoledig
  • ysgogol
  • grymusol
  • canolbwyntio ar y dyfodol

ac sy’n darparu cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth o ansawdd i bawb.

Dylid cadw at y meini prawf sydd yng Nghanllawiau Cymeradwyo Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth wrth arloesi gyda darpariaeth newydd ar gyfer arweinyddiaeth addysgol.

Bydd angen i’r ddarpariaeth ddangos hefyd sut y bydd, dros amser, a thrwy’r camau datblygu, yn casglu’r dystiolaeth sy’n ofynnol i fynd i’r afael â’r meini prawf effaith a nodir ym maes pedwar a sicrhau cynaliadwyedd y tu hwnt i’r flwyddyn gychwynnol. Dylai’r ddarpariaeth ddangos y model dasg iterus ar gyfer gwelliant. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, neu cyn gynted â phosibl wedi hynny, bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn disgwyl i’r darparwr gynnig ei ddarpariaeth ar gyfer cymeradwyaeth.

Bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn ystyried cefnogi darparwyr yn ariannol i ddatblygu darpariaeth sy’n ‘newydd’ ac sy’n bodloni’r meini prawf sydd yng Nghanllawiau Cymeradwyo Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth.

Ar gyfer pob ymholiad, ac i gyflwyno’ch cais cysylltwch â post@agaa.cymru.

Ffurflen gais

Astudiaethau Achos

Place2Be

Llwybr Arloesi Chwefror - Gorffennaf 2020

Ymwybyddiaeth Ofalgar ar Waith

Llwybr Arloesedd, Awst 2019

Rhaglen Addysgeg Effeithiol (CLEAR)

Hydref 2019