Skip to main content
English | Cymraeg
Datblygu Gweithlu Strategol wedi'i ysgrifennu mewn testun gwyn ar gefndir porffor

Datblygu Gweithlu Strategol

Mae prosiect ymchwil newydd wedi’i gaffael a bydd yn dechrau yn nhymor yr hydref 2022 i archwilio recriwtio a chadw uwch arweinwyr ysgolion yng Nghymru. Bydd y prosiect yn ehangu ac yn dyfnhau’r sylfaen dystiolaeth bresennol ar recriwtio a chadw ac yn nodi cynigion strategol i lywio gwaith polisi’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn y maes hwn. Byddwn yn cydweithio â chwe awdurdod lleol a phartneriaeth prifysgol i gefnogi’r gwaith hwn ymhellach.