Cyfres Mewnwelediad

Mae Cyfres Mewnwelediad yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn cyflwyno safbwyntiau newydd ar arweinyddiaeth addysgol a fydd o ddiddordeb i ymarferwyr a llunwyr polisi yng Nghymru a thu hwnt.

Mae’r Gyfres Mewnwelediad yn cyflwyno syniadau newydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth arweinyddiaeth addysgol – ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau o bolisi rhyngwladol a llenyddiaeth academaidd a darnau barn – a fydd yn herio ac yn llywio dulliau sefydledig o ymdrin â pholisi ac ymarfer.

10/01/2020
Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru

Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru Gareth Evans – C…

12/01/2021
Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol

Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol Ian Gerrard Cydymaith yr Academi Arweinyddiaeth a Phenna…

12/01/2020
Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth Systemau: Adolygu’r Dystiolaeth

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth Systemau: Adolygu’r Dystiolaeth Yr Athro Alma Harris Prif…