Skip to main content
English | Cymraeg
Ail-ddychmygu Presenoldeb Addysg Wedi’r Pandemig

Ail-ddychmygu Presenoldeb Addysg Wedi’r Pandemig

Dyddiad, Amser a Lleoliad

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 9yb-4yp

Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Coldra Woods, Casnewydd NP18 1HQ

Ail-ddychmygu Presenoldeb Addysg Wedi’r Pandemig

10 Gorffennaf 9yb-4yp
Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Coldra Woods, Casnewydd NP18 1HQ

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi cynhadledd haf yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, Ail-ddychmygu Presenoldeb Addysg mewn Byd Wedi’r Pandemig.

Bydd y gynhadledd yn cynnig cyfle i arweinwyr addysgol o bob lleoliad glywed gan arbenigwyr blaenllaw sy’n rhannu’r ymchwil ddiweddaraf ac yn archwilio’r materion cymdeithasol ehangach sy’n effeithio ar bresenoldeb, llunwyr polisi, arweinwyr ac ymarferwyr. Yn cynnwys, Syr Alasdair Macdonald ((Cadeirydd Darpariaeth Amgen Dwyrain Llundain a Chadeirydd y Grŵp Gweledigaethau Newydd ar gyfer Addysg), Dr James Mannion (Cyfarwyddwr, Rethinking Education) a mwy.

Mae’r gynhadledd wedi’i chynllunio ar gyfer penaethiaid ac uwch arweinwyr o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid, y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol ac arweinwyr o awdurdodau lleol a byrddau gwaith ieuenctid.

Cofrestru’n hanfodol