English | Cymraeg
Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Ken Jones

Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Ken Jones

 

Dyddiad ac Amser

Dydd Iau 7 Mawrth 9:30-11:30yb

Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Ken Jones

Arwain Dysgu Proffesiynol: Symud o HMS tuag at Ddysgu Proffesiynol ‘effeithiol’

Dydd Iau 7 Mawrth 9:30-11:30yb

Bydd yr Athro Ken Jones yn cyflwyno gweminar Datgloi Arweinyddiaeth nesaf yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol.

Mae Datgloi Arweinyddiaeth yn gyfres o weminarau dysgu proffesiynol, sy’n archwilio arweinyddiaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae’r gweminarau wedi’u cynllunio ar gyfer y rheini mewn rolau arweinyddiaeth uwch o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) a’u nod yw cefnogi eu meddwl a’u hymarfer.

Mae’r gweminar hwn yn darparu dysgu proffesiynol ysbrydoledig o ansawdd uchel sy’n ddiddorol, yn ysgogol ac yn gynhwysol. Bydd y gweminar yn cynnwys cyfle i drafod a rhannu syniadau mewn ystafelloedd grŵp gydag arweinwyr o bob rhan o Gymru.

Rhad ac am ddim, rhaid archebu lle

Amdano’r siaradwr – Yr Athro Ken Jones

Bu’r Athro Ken Jones yn dysgu yn Llundain cyn dychwelyd i Gymru i weithio fel Pennaeth yr Ysgol Addysg a Deon Cyfadran y Dyniaethau ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe. Bu’n Uwch Ymgynghorydd Dysgu a Datblygiad Proffesiynol yn Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae bellach yn Athro Emeritws.

Mae ei waith rhyngwladol wedi cynnwys symposia arweiniol ar Ddysgu Proffesiynol ac Arweinyddiaeth mewn llawer o wledydd Ewropeaidd, yn UDA ac yn India. Mae’n gyd-gynullydd Rhwydwaith 1 (Dysgu a Datblygiad Proffesiynol) y Gymdeithas Ymchwil Addysg Ewropeaidd (EERA).

Mae wedi bod yn Rheolwr Olygydd y cyfnodolyn Professional Development in Education ers 2002 ac mae bellach yn Gadeirydd y Bwrdd Golygyddol. Roedd yn un o aelodau a wnaeth sefydlu’r Gymdeithas Datblygiad Proffesiynol Rhyngwladol (IPDA) ac IPDA Cymru.

Mae bellach yn gweithio fel ymgynghorydd addysg annibynnol.

Skip to content