Skip to main content
English | Cymraeg
Resources Header Welsh

Arwain Dysgu Proffesiynol

Credwn bod rhaid i adnoddau ymarferol sydd â’r nod o helpu arweinwyr i ddatblygu eu hymarfer eu hunain fod yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. Felly, mae’r adnoddau a gyhoeddir gennym yn cael eu llywio gan lenyddiaeth ymarferwyr a pholisi rhyngwladol – a phrofiad byw arweinwyr addysgol yng Nghymru.

Rydym yn falch o lansio ein hadnodd ar-lein cyntaf, Arwain Dysgu Proffesiynol, ym mis Mawrth 2022. Wrth inni ehangu a mireinio’r adnodd hwnnw, byddwn yn parhau i ymgynghori ag arweinwyr a phartneriaid o Fôn i Fynwy ar adnoddau i ddiwallu eu hanghenion yn y dyfodol.

LPL graphic with 9 tiles