Skip to main content
English | Cymraeg

Canolfan Ymchwil Ryngwladol i Arweinyddiaeth mewn Addysg

Mae Tegwen Ellis, Prif Weithredwr yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol wedi’i wahodd i fod yn Gydymaith Cenedlaethol i’r Ganolfan Ymchwil Ryngwladol i Arweinyddiaeth mewn Addysg (CIRLE) ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Lansiwyd CIRLE ar 7 Medi 2023 ac mae’n ganolfan ymchwil sydd â’r nod o sefydlu cysylltiadau rhyngwladol strategol a phartneriaethau ymchwil er mwyn llywio ymchwil i arweinyddiaeth addysgol. Mae CIRLE yn gysylltiedig ag 20 o bartner brifysgolion ar draws y byd gan gynnwys Prifysgol Melbourne, Prifysgol Sydney, Prifysgol Hong Kong, Prifysgol Northwestern Chicago, Sefydliad Cenedlaethol Addysg yn Singapore a Phrifysgol Murcia yn Sbaen.

Mae ymchwil CIRLE yn canolbwyntio ar amrywiaeth o themâu:

  • Arwain Newid Sefydliadol
  • Arwain Gwella Ysgolion a Systemau
  • Arweinyddiaeth Addysgeg
  • Dysgu Proffesiynol i Arweinwyr
  • Arweinyddiaeth mewn gwahanol sectorau a disgyblaethau

Dywedodd Tegwen Ellis, “Rwy’n falch iawn o gael fy enwi’n Cydymaith Cenedlaethol o’r Ganolfan Ymchwil Ryngwladol i Arweinyddiaeth mewn Addysg. Mae’n fraint ymuno â chymuned sydd wedi ymrwymo i ddatblygu dealltwriaeth a gwybodaeth am arweinyddiaeth ac edrychaf ymlaen at hyrwyddo cysylltiadau y tu hwnt i ffiniau, gan ymhelaethu ar effaith ymchwil ar raddfa wirioneddol ryngwladol.”​​

Mae Cymdeithion Cenedlaethol yn cyfrannu at wella’r sylfaen ymchwil ar arweinyddiaeth mewn addysg trwy gydweithio rhyngwladol.

Dywedodd yr Athro Alma Harris, “Fel Canolfan Brifysgol, nod CIRLE yw arwain ymchwil a datblygiad ym maes arweinyddiaeth mewn addysg trwy ei gysylltiadau rhyngwladol strategol, partneriaethau ymchwil a rhwydweithiau arbenigol er mwyn cynhyrchu gwybodaeth ac ysgolheictod newydd o amgylch thema eang arweinyddiaeth mewn addysg. Mae CIRLE eisoes yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei gyfraniad ymchwil ym maes arweinyddiaeth mewn addysg.

“Mae CIRLE yn gysylltiedig â chymuned ddeallusol ryngwladol ddeinamig. Mae’n ymwneud ag ymchwil gydweithredol ryngwladol o ansawdd uchel ac yn gartref i’r cyfnodolyn rhyngwladol SCOPUS ‘School Leadership and Management’ (SLAM).

Mae Cymdeithion Rhyngwladol a Chenedlaethol CIRLE yn arweinwyr ym maes arweinyddiaeth mewn addysg a thrwy eu gwaith fel ymchwilwyr, llunwyr polisi ac ymarferwyr byddant yn dod â mewnwelediadau newydd pwysig i waith y Ganolfan.”

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Athro Alma Harris AHarris@cardiffmet.ac.uk.

Yn ôl