Ar hyn o bryd, Neil yw Pennaeth Ysgol Friars ym Mangor, Gwynedd, sef ysgol gyfun gymunedol ddwyieithog 11-18 oed sydd â 1,288 o ddisgyblion ar y gofrestr. Mae ganddo brofiad helaeth o wasanaethu ar grwpiau cynghori a gweithredu fel eiriolwr ar gyfer arweinwyr ysgol, ac mae wedi bod yn aelod o grwpiau cynghori Llywodraeth Cymru.

Mae’n aelod o bartneriaeth ysgolion 14-19 oed yn y Gogledd-orllewin, y Fforwm Cyllideb Ysgolion a phwyllgorau ymgynghorol lleol, ac mae wedi gwasanaethu fel cynrychiolydd athrawon ar y pwyllgorau addysg a chraffu ar wasanaethau. Mae ganddo brofiad helaeth o lywodraethu fel Cadeirydd cwmni sy’n eiddo i Undeb Cenedlaethol yr Athrawon a weithredodd ganolfan hyfforddi a chynadledda ac fel cyfarwyddwr anweithredol Teachers Assurance.

Dysgodd Neil Gymraeg yn ei dridegau ac, erbyn hyn, mae’n ystyried ei hun yn siaradwr rhugl i raddau helaeth. Mae ganddo brofiad helaeth o ymdrin â thangyflawniad fel deiliad tocyn tymor Clwb Pêl-droed Everton, ac mae wrth ei fodd yn gwylio ffilmiau ar Sky Cinema.