Skip to main content
English | Cymraeg
Arwain yn y Gymraeg: Y Daith i 2050

Arwain yn y Gymraeg: Y Daith i 2050

Dyddiad, Amser a Lleoliad:

Dydd Mercher 1 Mai 2024 9yb-4yp

Venue Cymru, Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

 

Bydd y gynhadledd hon drwy gyfrwng y Gymraeg, ond bydd cyfieithiad byw ar gael.

Arwain yn y Gymraeg: Y Daith i 2050

Dydd Mercher 1 Mai 2024 9yb-4yp

Venue Cymru, Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi’r gynhadledd gyntaf o’i math gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, ‘Arwain yn y Gymraeg: Y Daith i 2050’.

Mae’r gynhadledd wedi’i chynllunio ar gyfer penaethiaid ac uwch arweinwyr o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Bydd y gynhadledd yn cynnig cyfle i arweinwyr addysgol o bob lleoliad ddathlu eu llwyddiannau wrth ddatblygu’r Gymraeg yn eu sefydliadau ac archwilio’r camau nesaf i wireddu’r uchelgais o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Yn cynnwys:

 • Owain Lloyd, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg a’r Gymraeg, Llywodraeth Cymru
 • Efa Gruffudd Jones, Comisiynydd y Gymraeg
 • Yr Athro Mererid Hopwood, Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth
 • Jonathan Cooper AEF, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn
 • Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin
 • Dr Myfanwy Jones, Cyfarwyddwr, Mentrau Iaith Cymru
 • Angharad Lloyd Beynon, Rheolwr Polisi, Rhanddeiliaid a Phartneriaethau (Cenhedloedd), Grŵp City & Guilds
 • Catrin Davis, Pennaeth Prentisiaethau, Urdd Gobaith Cymru
 • Gwennan Schiavone,  Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg  Gymraeg (CYDAG)
 • Emyr George, Prif Weithredwr Adnodd
 • Natalie Jones, Gweithredwr Cynnwys Addysg, S4C
 • Gavin Ashcroft, Pennaeth, Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn
 • Dafydd Hughes, Pennaeth, Ysgol Caer Elen
 • Meurig Jones, Pennaeth, Ysgol Gyfun Llangynwyd

Rhad ac am ddim, cofrestru’n hanfodol.

Dogfennau Cysylltiedig

Dadlwythiadau