Skip to main content
English | Cymraeg
Ail-danio Pwrpas Addysg gyda Dr Santiago Rincón-Gallardo

Ail-danio Pwrpas Addysg gyda Dr Santiago Rincón-Gallardo

Dyddiad ac Amser:

Dydd Llun 13 Mai 4:00-5:15yp

Ail-danio Pwrpas Addysg gyda Dr Santiago Rincón-Gallardo

Dydd Llun 13 Mai 4:00-5:15yp

Cydweithrediad Tair Gwlad yw hon rhwng Addysg yr Alban, yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru ac Oide Leadership yn Iwerddon. Mae wedi’i anelu at holl arweinwyr ysgol a rhanddeiliaid addysgol.

Bydd Santiago yn canolbwyntio ar graidd addysgeg ein gwaith fel addysgwyr, ar yr hyn a olygwn wrth ddysgu, ac ar sut y gallwn gadw’r pwrpas craidd hwn i flaen ein gwaith mewn amgylchedd addysgol sy’n newid yn barhaus.

Dr Santiago Rincón-Gallardo

Pwrpas Dr Santiago Rincón-Gallardo yw helpu pobl ifanc ac oedolion i ailddarganfod a thanio’r pŵer i ddysgu. Mae’n ymgynghorydd addysg ac yn aelod allweddol o dîm rhyngwladol Michael Fullan. Trwy ei waith, mae’n cefnogi arweinwyr ac addysgwyr i ryddhau dysgu mewn systemau addysg yng Ngogledd America, America Ladin, Ewrop ac Awstralia. Mae gwaith Santiago mewn ysgolion cyhoeddus Mecsicanaidd sydd wedi’u lleoli mewn cymunedau ymylol yn hanesyddol yn enwog. Enillodd ei lyfr diweddaraf, Liberating Learning: Educational Change as a Social Movement Wobr Llyfr y Flwyddyn Eithriadol gan Gymdeithas Addysgu a Chwricwlwm America yn 2021. Mae gan Santiago ddoethuriaeth mewn Polisi Addysgol, Arweinyddiaeth, ac Ymarfer Cyfarwyddiadol o Brifysgol Harvard ac yn ysgolhaig gwadd ac yn athro yn Sefydliad Ontario ar gyfer Astudiaethau mewn Addysg ym Mhrifysgol Toronto. Ar hyn o bryd mae’n byw yn Toronto gyda’i wraig a dau o blant.

Rhad ac am ddim, cofrestru’n hanfodol.