Skip to main content
English | Cymraeg

Case Studies

Reset
Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Cyngor Sir Ceredigion – Gwasanaeth Cefnogi ac Atal

Wedi’i wreiddio mewn gwelliant proffesiynol a gwella ysgolion

Ysgol Aberconwy

Yn canolbwyntio ar gymhwyso dysgu proffesiynol

Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Gynradd Coed Duon

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Pen Rhos

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ysgol Gynradd Coed Duon

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg

Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Aberconwy

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Gynradd Tregatwg

Wedi’i wreiddio mewn gwelliant proffesiynol a gwella ysgolion

Ysgol Gyfun Mary Immaculate

Yn bwrpasol ar gyfer ymarferwyr ac yn cael ei lywio ganddynt

Ysgol Gynradd Tregatwg

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ysgol Gynradd Tregatwg

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Gynradd Maendy

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ffederasiwn Ysgol Gynradd Gymunedol Ffordd Blenheim ac Ysgol Gynradd Coed Efa

Wedi’i wreiddio mewn gwella proffesiynol a gwella ysgolion

Clwstwr Ysgolion Cyfarthfa

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfaes

Wedi’i gynllunio’n strategol dros y tymor byr, canolig a hirach

Ysgol Gynradd Stryd Siôr

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Garth Olwg

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg

Ysgol Stanwell

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg

Ysgol Gymunedol Heolgerrig

Yn canolbwyntio ar gymhwyso dysgu proffesiynol

Ysgol Stanwell

Wedi’i wreiddio mewn gwella proffesiynol a gwella ysgolion

Ysgol Gymunedol Doc Penfro

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ysgol Gynradd Albany

Yn bwrpasol ar gyfer ymarferwyr ac yn cael ei lywio ganddynt ac Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Penglais

Yn bwrpasol ar gyfer ymarferwyr ac yn cael ei lywio ganddynt

Ysgol Y Dderi

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Gynradd Gilwern

Wedi’i gynllunio’n strategol dros y tymor byr, canolig a hirach

Ysgol Gynradd Maesyrhandir

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles