English | Cymraeg
Tîm

Amdano’r Academi Genedlaethol
ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

O dan arweiniad y Prif Weithredwr, mae gan yr Academi Arweinyddiaeth dîm gweithredol bach, ac mae ei gyfrifoldebau’n cyd-fynd â’r tri maes blaenoriaeth a amlinellir yn y Cynllun Corfforaethol; Datblygu Arweinyddiaeth, Mewnwelediad a Chorfforaethol. Ar hyd or bryd, mae tri secondai – pob un yn uwch arweinydd addysgol, sy’n gweithio yn ein meysydd blaenoriaeth sef Datblygu Arweinyddiaeth, Sicrhau Ansawdd, Arweinydd Agweddau a Dealltwriaeth yn ymuno â’r tîm. 

Gareth Key

Swyddog Cymorth Busnes

Geraint Roberts

Swyddog Gweithredol Marchnata a Chyfryngau Digidol

Tegwen Ellis

Prif Weithredwr

Nia Miles

Ymgynghorydd Arloesi a Lles

Mark Isherwood

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd

Kirsty Payne

Pennaeth Gweithrediadau

Dr Chris Lewis

Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Polisi, Ymchwil a Chynllunio Strategol y Gweithlu

Charlotte Thomas

Rheolwr Cyfathrebu