Skip to main content
English | Cymraeg

Nia Miles

Pennaeth Mewnwelediad

Mae Nia Miles yn Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Pontarddulais yn Abertawe ac ar hyn o bryd mae wedi’i secondio i’r Academi Arweinyddiaeth fel Ymgynghorydd Arloesi a Lles. Mae Nia yn arwain ar weithgareddau lles ac arloesedd yr Academi Arweinyddiaeth. Mae’n angerddol am adeiladu partneriaethau newydd ledled Cymru a chefnogi lles pob arweinydd addysgol. Trefnodd Nia gynhadledd ar-lein gyntaf hynod lwyddiannus yr Academi Arweinyddiaeth a sefydlodd Pen-i-Ben, lle lles wythnosol i benaethiaid. Mae’n mwynhau bod yn rhan o dîm sydd â gweledigaeth gyffredin a hoffai weld yr Academi Arweinyddiaeth yn parhau i dyfu fel llais a chefnogwr arweinwyr addysgol ledled Cymru.

Ar ôl cwblhau gradd mewn Gofannu Arian a Dylunio 3D ac yna TAR, dechreuodd ei gyrfa addysgu yn 2006 yn Ysgol Gyfun Pontarddulais. Yn ystod ei hamser yno mae wedi ymgymryd â rolau amrywiol gan gynnwys Athro Dylunio a Thechnoleg, Rheolwr Cynnydd a Phennaeth Cynorthwyol. Dros y pedair blynedd diwethaf mae Nia wedi arwain ar les disgyblion a diogelu, hunanarfarnu a gwella ysgolion, yn ogystal ag arwain Ysgol Gyfun Pontarddulais fel ysgol arloesi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru.

Mae Nia wrth ei bodd yn treulio amser gyda’i ffrindiau a’i theulu, yn enwedig ei merch Lucy. Yn ei hamser hamdden, gallwch ddod o hyd i Nia yn ymweld ag orielau neu’n gwneud ioga pod poeth. Mae hi hefyd yn ymweld â’r traeth ym mhob tywydd gan fod gweld y môr yn ei chadw’n hamddenol ac wedi’i wreiddio.

Nia Miles

Ein tîm

Gweld y Cyfan
Meleri Light

Pennaeth y Gymraeg

Charlotte Thomas

Rheolwr Cyfathrebu

Richard Edwards

Pennaeth Datblygu Arweinyddiaeth