English | Cymraeg

Dogfennau

Pencampwyr Cyrhaeddiad

Mynd i'r afael ag Effaith Tlodi ar Gyrhaeddiad

Cynllun Corfforaethol

Ein Gweledigaeth ar gyfer 2026

Cyfarfod Bwrdd 20 Mai 2022
Cyfarfod Bwrdd 18 Mawrth 2022

Cyfarfod Bwrdd 18 Mawrth 2022 Download …

Arloesi mewn Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru

Yr Athro Emeritws Andy Penaluna

Cyfarfod Bwrdd 28 Ionawr 2022
Llythyr Cylch Gwaith 2022-2026

Llythyr Cylch Gwaith 2022-2026 LAWRLWYTHWCH …

Mwy na “phlastr”

Dr Ali Davies, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol (Lles Gweithwyr)

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yr Athro Ken Jones

Cyfarfod Bwrdd 26 Tachwedd 2021

Cyfarfod Bwrdd 26 Tachwedd 2021 Lawrlwythwch …

Cyfarfod Bwrdd 8 Hydref 2021

Cyfarfod Bwrdd 8 Hydref 2021 Lawrlwythwch …

Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Ebrill 2020 - Mawrth 2021

Cyfarfod Bwrdd 16 Gorffennaf 2021

Cyfarfod Bwrdd 16 Gorffennaf 2021 Lawrlwythwch …

Ffurflen Cais Cymeradwyo

Ffurflen Cais Cymeradwyo Lawrlwythwch …

Cymeradwyo Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth – Canllaw

Cymeradwyo Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth – Canllaw Lawrlwythwch …

Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru

Gareth Evans

Cyfarfod Bwrdd 20 Mai 2021

Cyfarfod Bwrdd 20 Mai 2021 Lawrlwythwch …

Comisiwn 2

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

Comisiwn 1

Ein Galwad i Weithredu

Cyfarfod y Bwrdd 25 Mawrth 2021

Cyfarfod y Bwrdd 25 Mawrth 2021 Lawrlwythwch …

Cyfarfod y Bwrdd 20 Tachwedd 2020

Cyfarfod y Bwrdd 20 Tachwedd 2020 Lawrlwythwch …

Cyfarfod y Bwrdd 3 Medi 2020

Cyfarfod y Bwrdd 3 Medi 2020 Lawrlwythwch …

Cyfarfod y Bwrdd 7 Gorffennaf 2020

Cyfarfod y Bwrdd 7 Gorffennaf 2020 Lawrlwythwch …

Cyfarfod y Bwrdd 14 Mai 2020

Cyfarfod y Bwrdd 14 Mai 2020 Lawrlwythwch …

Cyfarfod y Bwrdd 5 Mawrth 2020

Cyfarfod y Bwrdd 5 Mawrth 2020 Lawrlwythwch …

Cyfarfod y Bwrdd 16 Ionawr 2020

Cyfarfod y Bwrdd 16 Ionawr 2020 Lawrlwythwch …

Cyfarfod y Bwrdd 7 Tachwedd 2019

Cyfarfod y Bwrdd 7 Tachwedd 2019 Lawrlwythwch …

Cyfarfod y Bwrdd 10 Medi 2019

Cyfarfod y Bwrdd 10 Medi 2019 Lawrlwythwch …

Llythyr Cylch Gwaith 2018-2021

Llythyr Cylch Gwaith 2018-2021 Lawrlwythwch …

Adroddiad Arolwg Lles Sector Gwaith Ieuenctid 2021

Adroddiad Arolwg Lles Sector Gwaith Ieuenctid 2021 Lawrlwythwch …

Adroddiad Blynyddol Mai 2018-Mawrth 2019

Mai 2018-Mawrth 2019

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019-Mawrth 2020

Ebrill 2019-Mawrth 2020

Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol

Cyfres Mewnwelediad

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth – Systemau Adolygu’r Dystiolaeth

Yr Athro Alma Harris

Polisi Gwrthdaro Buddiannau

Polisi Gwrthdaro Buddiannau Lawrlwythwch …