Dogfennau

Arloesi mewn Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru

Yr Athro Emeritws Andy Penaluna

Cyfarfod Bwrdd 28 Ionawr 2022
Llythyr Cylch Gwaith 2022-2026
Mwy na “phlastr”

Dr Ali Davies, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol (Lles Gweithwyr)

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yr Athro Ken Jones

Cyfarfod Bwrdd 26 Tachwedd 2021
Cyfarfod Bwrdd 8 Hydref 2021
Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Ebrill 2020 - Mawrth 2021

Cynllun Corfforaethol

Ein Gweledigaeth ar gyfer 2026

Cyfarfod Bwrdd 16 Gorffennaf 2021
Ffurflen Cais Cymeradwyo
Cymeradwyo Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth – Canllaw
Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru

Gareth Evans

Cyfarfod Bwrdd 20 Mai 2021
Comisiwn 2

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

Comisiwn 1

Ein Galwad i Weithredu

Cyfarfod y Bwrdd 25 Mawrth 2021
Cyfarfod y Bwrdd 20 Tachwedd 2020
Cyfarfod y Bwrdd 3 Medi 2020
Cyfarfod y Bwrdd 7 Gorffennaf 2020
Cyfarfod y Bwrdd 14 Mai 2020
Cyfarfod y Bwrdd 5 Mawrth 2020
Cyfarfod y Bwrdd 16 Ionawr 2020
Cyfarfod y Bwrdd 7 Tachwedd 2019
Cyfarfod y Bwrdd 10 Medi 2019
Llythyr Cylch Gwaith 2018-2021
Adroddiad Arolwg Lles Sector Gwaith Ieuenctid 2021
Adroddiad Blynyddol Mai 2018-Mawrth 2019

Mai 2018-Mawrth 2019

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019-Mawrth 2020

Ebrill 2019-Mawrth 2020

Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol

Cyfres Mewnwelediad

Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth – Systemau Adolygu'r Dystiolaeth

Yr Athro Alma Harris

Polisi Gwrthdaro Buddiannau