Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru

Gareth Evans

Canolfan Ddadansoddi ac Adolygu Polisi Addysg

Yr Athrofa: Institute of Education

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Mae addysg yng Nghymru yn newid. Mae’r newidiadau yma yn cyd-fynd ag uchelgais i wneud pethau’n wahanol ac ailfeddwl am arfer sy’n bodoli eisoes. Mae Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru yn ystyried effaith trefniadau anghymesur ar ddwy ysgol; Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgol Gymunedol Doc Penfro.

Lawrlwythwch y papur

Lawrlwythwch y papur