English | Cymraeg

Mel Ryan

Cydymaith

Melanie Ryan yw Cyd-Brif Swyddog Gweithredol / Rheolwr Datblygu Youth Cymru sy’n sefydliad gwaith ieuenctid cenedlaethol gyda dros 85 mlynedd o brofiad o ddarparu a chefnogi gwaith ieuenctid yng Nghymru. Mae Melanie wedi bod yn ei rôl bresennol ers 5 mlynedd ond mae wedi bod gyda Youth Cymru i wahanol alluoedd ers 13 mlynedd. Fel Rheolwr Datblygu mae Youth Cymru yn rhoi cyfle i Melanie weithio gyda thîm sydd ag arbenigedd a phrofiad helaeth o gynllunio, cefnogi a hwyluso prosiectau, gweithdai a gweithgareddau gyda, ac ar gyfer, pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a sefydliadau ieuenctid. Fel Prif Swyddog Gweithredol mae cyfleoedd i weithio’n strategol i sicrhau bod strategaeth Youth Cymru yn darparu’r ffocws cywir wrth gynnig cyfleoedd gwaith ieuenctid arloesol trwy gydweithio â phobl ifanc, aelodau, partneriaid a rhanddeiliaid, gan sicrhau bod yr elusen yn cyflawni ei nodau yn y dyfodol er budd pobl ifanc ledled Cymru.

Mae Melanie wedi bod yn y sector gwaith ieuenctid ac addysgol ers 30 mlynedd yn amrywio o waith ieuenctid statudol a gwirfoddol, hyfforddiant, siopau gwybodaeth i ysgolion sy’n canolbwyntio ar y gymuned. Trwy gydol y cyfnod hwn, mae wedi elwa trwy weithio mewn llawer o amgylcheddau gwahanol, ond gyda’r un nod, i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc ffynnu a theimlo eu bod wedi’u grymuso i gyflawni eu nodau a’u breuddwydion.  

Mae ei thaith gwaith ieuenctid wedi galluogi Melanie i gyflawni ei Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid ac mae wedi elwa trwy fynychu’r Rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gwaith Ieuenctid.  Yn y rôl Cydymaith mae Mel yn edrych ymlaen at ddarganfod mwy o gyfleoedd drwy gydweithio â chydweithwyr gwaith ieuenctid a’r arweinwyr addysgol i ddatblygu ei dull hi ac eraill o arwain, dysgu a datblygu ieuenctid pellach yng Nghymru. 

Yn ei bywyd personol mae hi wrth ei bodd yn treulio amser gyda ffrindiau a theulu, sydd wedi ei harwain i dreulio amser i ffwrdd yn ei champervan, trwy hyn mae hi hefyd wedi darganfod ei hangerdd am badlfyrddio ar afonydd, llynnoedd ac yn fwyaf diweddar y môr ym Mae hardd Oxwich. 

Mel Ryan

Cwrdd â Charfan 6

Gweld y Cyfan
Martin Evans

Cydymaith

Siân Ross

Cydymaith

Rhys Buckley

Cydymaith

Skip to content