Skip to main content
English | Cymraeg

Dewi Wyn Hughes

Cydymaith

Dewi Wyn Hughes yw Pennaeth Ysgol Gwynedd, ysgol gynradd o dros 540 o ddisgyblion sydd wedi’i lleoli yn nhref y Fflint, Gogledd Cymru. Mae Dewi wedi bod yn dysgu ers 2004 ac mae ganddo brofiad o ddysgu yn yr Unol Daleithiau. Roedd Dewi yn Ddirprwy Bennaeth yn yr ysgol o 2013 cyn dod yn Bennaeth yn 2019.

Bu Ysgol Gwynedd yn ffodus i fod yn rhan o’r rhaglen arwain ysgolion Arloesi gychwynnol pan lansiwyd y weledigaeth ar gyfer y cwricwlwm newydd yn ôl yn 2015. Drwy gydol y rhaglen arloesi bu Dewi’n gweithio’n helaeth ar lefel consortia lleol a chenedlaethol i fesur y gofynion dysgu proffesiynol sydd eu hangen i gynorthwyo gyda diwygio’r cwricwlwm.

Fel Cydymaith, mae Dewi yn edrych ymlaen at gydweithio ag arweinwyr o bob rhan o Gymru i feithrin perthnasoedd ysgol-i-ysgol cryf gyda ffocws ar ddatblygu arweinyddiaeth system.

Yn ogystal â’i rolau pennaeth a Chydymaith, mae Dewi hefyd yn aelod o fwrdd pwyllgor preswyl yr Urdd ac yn awyddus i gefnogi datblygiad canolfannau preswyl yr Urdd ar draws Cymru i ddarparu profiadau cyfoethogi pellach i bobl ifanc Cymru.

Mae Dewi yn briod i Alison, sydd hefyd yn Bennaeth ysgol gynradd yn Sir y Fflint, ac maent yn rhieni i Christina a Harri sydd yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn eu cymuned leol. Maent yn mwynhau teithio fel teulu ac wedi treulio sawl gwyliau haf yn archwilio llawer o wledydd Ewropeaidd gyda’i gilydd.

Tu allan i’r ysgol mae Dewi’n mwynhau mynd â’i gi ‘Hilts’ am dro ym mryniau Clwydian gerllaw a gwylio unrhyw fath o chwaraeon, yn enwedig pêl-droed a rygbi. Mae Dewi yn Evertonian gydol oes ac mae hefyd yn dilyn tîm pêl-droed ei dref enedigol, yr Wyddgrug Alexandra.

Dewi Wyn Hughes

Cwrdd â Charfan 5

Gweld y Cyfan
Geraldine Foley

Cydymaith

Margaret Davies

Cydymaith

Bryony Evett Hackfort

Cydymaith