Skip to main content
English | Cymraeg

Media

Reset
01/18/2023
Lleisiau o'r Maes: Meurig Jones

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

01/18/2023
Lleisiau o'r Maes: Geraldine Foley

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

01/18/2023
Lleisiau o'r Maes: Cath Hicks

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

Mwy na “plastr” – Pennod 3

Dr Ali Davies, Ian Gerrard, Dr Chris Lewis, Dr Adrian Neal a Catrin Thomas

Mwy na “plastr” – Pennod 2

Dr Ali Davies, Russell Dwyer, Ian Gerrard a Karen Lawrence

Mwy na “plastr” – Pennod 1

Dr Ali Davies, Tegwen Ellis, Ian Gerrard a Mark Powell

Arweinyddiaeth Dosturiol: Mwy na “phlastr”

Cyfres Mewnwelediad

Beth rydym yn ei wneud

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Mewn Trafodaeth – Mwy na “phlastr”

Dr Ali Davies, Dr Adrian Neal, Damien Beech, Tegwen Ellis a Geraldine Foley

01/27/2022
Maggie Farrar – Adnewyddu ac Ymarfer Arweinyddiaeth

Cynhadledd Lles Ar-lein 27 Ionawr 2022

01/27/2022
Dr Alice Davies – Cyfres Mewnwelediad: Arweinyddiaeth Dosturiol

Cynhadledd Lles Ar-lein 27 Ionawr 2022

01/27/2022
Yr Athro Michael West CBE – Arweinyddiaeth Dosturiol

Cynhadledd Lles Ar-lein 27 Ionawr 2022

01/27/2022
Lleisiau o'r Maes

David Williams (Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen) a Gayle Shenton (Ysgol Gynradd Gymraeg Castell-Nedd)

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Arwain Dysgu Proffesiynol

03/05/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Benna Waites a Dr Adrian Neal

Benna Waites, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a Chyd-Pennaeth Seicoleg, Cwnsela a Therapïau Celfyddydau a Dr Adrian Neal, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Pennaeth Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

04/29/2021
Pen-i-Ben

Cawsom sgwrs gyda thri phennaeth ar draws Gymru i ddarganfod pam eu bod yn mynychu Pen-i-Ben yn rheolaidd. Ymunwch â Jeremy Griffiths, Olwen Corben a Clive Williams wrth iddynt rannu eu profiadau a dweud wrthym pam eu bod yn credu y dylai eraill fynychu'r sesiynau.

04/01/2021
Mewn trafodaeth – Pen-i-Ben

Cawsom sgwrs gyda thri phennaeth o bob rhan o Gymru i ddarganfod pam eu bod yn mynychu Pen-i-Ben yn rheolaidd yn y podlediad yma.

04/16/2021
Tracey Jones, Chrysalis Mindset – Gweithdai Hyfforddiant

Mae gweithdy hyfforddi Tracey Jones yn archwilio pwysigrwydd datblygu diwylliant hyfforddi o fewn sefydliadau.

04/16/2021
Dr Rachel Lilley – Rhagfarn Wybyddol Anymwybodol

Mae Dr Rachel Lilley yn rhoi cipolwg ar ei hymchwil ar Ragfarn Wybyddol Anymwybodol.