Skip to main content
English | Cymraeg

Dr Alice Davies – Cyfres Mewnwelediad: Arweinyddiaeth Dosturiol

Cynhaliwyd ail gynhadledd lles ar-lein yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ar ddydd Iau 27 Ionawr 2022. Yn cynnwys siaradwyr gwadd sef yr Athro Michael West CBE (Athro Gwaith a Seicoleg Sefydliadol ym Mhrifysgol Lancaster, Athro Gwadd yng Ngholeg Brifysgol Dublin, ac Athro Emeritws ym Mhrifysgol Aston), Maggie Farrah (Empowering Leadership), Andy McCann (Cyfarwyddwr DNA Definitive Ltd a’r Athro Gwadd, Prifysgol Fetropolitan Manceinion), a lleisiau o’r sector addysg. Wnaeth y gynhadledd yn archwilio ‘Arweinyddiaeth Dosturiol’ a sut y gallwn ddefnyddio’r athroniaeth hon i feithrin diwylliant ar draws y sector addysg lle mae lles ein harweinwyr yn cael eu blaenoriaethu.

Gwyliwch nawr