Mae Sarah wedi bod yn addysgu ers 18 mlynedd. Mae hi wedi treulio’r 12 mlynedd diwethaf mewn swyddi arwain ac, yn fwyaf diweddar, fel Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî, sef ysgol gynradd newydd yn Rogerstone, Casnewydd.

Mae Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî yn Ysgol Bartner Broffesiynol ac Ysgol Rhwydwaith Arweiniol yn y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) sydd wedi cael blog wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar. Mae Sarah wedi gweithio i greu cwricwlwm yn seiliedig ar argymhellion Dyfodol Llwyddiannus, sydd wedi bod yn her fawr ond sydd wedi rhoi boddhad mawr iddi.

Mae Sarah yn rhan o sawl rhwydwaith, megis y Rhwydwaith Dirprwy Benaethiaid a’r Rhwydwaith Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar, sy’n ei galluogi i rannu gwybodaeth a chael barn eraill i gefnogi cenhadaeth grŵp AGAA.