Team watching a presentation at a meeting
Darpariaeth a Gymeradwywyd

Darpariaeth a Gymeradwywyd

Rhaglen Hyfforddi Weithredol Uwch

Chrysalis Mindset Coaching

Manylion Cyswllt: Tracey Jones chrysalis.mindset@gmail.com

Dyddiad Cymeradwyo: Chwefror 2019

Dyddiad Monitro: Ionawr 2021

 

Rhaglen Penaethiaid Profiadol

Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor a’r Awdurdodau Lleol

Manylion Cyswllt:

CSC – Emma Coates Emma.Coates@cscjes.org.uk 

ERW – Tom Fanning Tom.Fanning@erw.cymru 

EAS – Adelaide Dunn Adelaide.Dunn@sewaleseas.org.uk

GWE – David Edwards DavidWilliamEdwards@gwegogledd.cymru 

Dyddiad Cymeradwyo: Chwefror 2019

Dyddiad Monitro: Ionawr 2022

Rhaglen Prifathrawon Newydd a Dros Dro

Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor a’r Awdurdodau Lleol

Manylion Cyswllt:

CSC – Emma Coates Emma.Coates@cscjes.org.uk

ERW – Tom Fanning Tom.Fanning@erw.cymru

EAS – Adelaide Dunn Adelaide.Dunn@sewaleseas.org.uk

GWE – Rhys Williams edwardrhyswilliams@gwegogledd.cymru

Dyddiad Cymeradwyo: Hydref 2018

Dyddiad Monitro: Mehefin 2021

Rhaglen Arweinyddiaeth Uwch mewn Hyfforddi ac EQ

Chrysalis Mindset Coaching

Manylion Cyswllt: Tracey Jones chrysalis.mindset@gmail.com

Dyddiad Cymeradwyo: Chwefror 2019

Dyddiad Monitro: Ionawr 2022

Rhaglen Datblygu Darpar Brifathrawon

Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor a’r Awdurdodau Lleol

Manylion Cyswllt:

CSC – Emma Coates Emma.Coates@cscjes.org.uk 

ERW – Tom Fanning Tom.Fanning@erw.cymru 

EAS – Adelaide Dunn Adelaide.Dunn@sewaleseas.org.uk

GWE – Rhys Williams edwardrhyswilliams@gwegogledd.cymru

Dyddiad Cymeradwyo: Gorffennaf 2019

Dyddiad Monitro: Ionawr 2022

Arweinyddiaeth Eithriadol mewn Addysg

Ysgol Y Creuddyn, Ysgol Glan Clwyd ac Ysgol Dyffryn Conwy

Manylion Cyswllt: Owain G. Davies pennaeth@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Dyddiad Cymeradwyo: Gorffennaf 2019

Dyddiad Monitro: Mehefin 2021

 

Darganfyddwch fwy

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol

Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor

Manylion Cyswllt:

CSC – Emma Coates Emma.Coates@cscjes.org.uk 

ERW – Tom Fanning Tom.Fanning@erw.cymru 

EAS – Adelaide Dunn Adelaide.Dunn@sewaleseas.org.uk

GWE – David Edwards DavidWilliamEdwards@gwegogledd.cymru

Dyddiad Cymeradwyo: Gorffennaf 2019

Dyddiad Monitro: Mehefin 2021

Prentisiaeth Uwch mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Portal Training

Manylion Cyswllt: info@portaltraining.co.uk

Dyddiad Cymeradwyo: Gorffennaf 2019

Dyddiad Monitro: Chwefror 2021

 

 

 

 

 

Darganfyddwch fwy                                   Ewch i’r wefan

Arweinyddiaeth Gyrfaoedd

Gyrfa Cymru

Manylion Cyswllt: Sean Parry sean.parry@careerswales.gov.wales

Dyddiad Cymeradwyo: May 2021

Dyddiad Monitro: 2022

 

 

 

 

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a ffurfiwyd ar 1 Ebrill 2013. Rydym yn masnachu fel Gyrfa Cymru Careers Wales, ac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

 

Mae ein Cynghorwyr Gyrfa a chanddynt gymwysterau proffesiynol yn helpu unigolion i fod yn fwy effeithiol o ran rheoli a chynllunio datblygiad eu gyrfa. Mae rheoli gyrfa yn golygu mwy nag un dewis galwedigaethol. Yn hytrach mae’n gyfres o newidiadau gyrfa gydol oes. Mae gwella sgiliau rheoli gyrfa unigolion yn eu galluogi i wneud y newidiadau hyn yn fwy didrafferth, cael mwy o foddhad o’u gyrfa a gwneud mwy o gyfraniad at yr economi a’u cymunedau. Mae ein gwasanaethau dwyieithog yn canolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf angen cymorth gyda chynllunio gyrfa.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfarwyddyd gyrfaoedd ac anogaeth annibynnol a diduedd mewn canolfannau, mewn sefydliadau addysgol, mewn lleoliadau partneriaid, ar-lein, yn ogystal â thros y ffôn ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr, partneriaid a sefydliadau cymunedol i helpu pobl ifanc ac oedolion yng nghyd-destun y farchnad lafur.

 

Darganfyddwch fwy                                         Ewch i’r wefan

Rhaglen Cryfder Meddwl

Chrysalis Mindset

Manylion Cyswllt: Tracey Jones chrysalis.mindset@gmail.com

Dyddiad Cymeradwyo: May 2021

Dyddiad Monitro: 2022

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Addysg

Ymwybyddiaeth Ofalgar ar Waith

Manylion Cyswllt: Elizabeth Williams learningmindfully@gmail.com

Dyddiad Cymeradwyo: May 2021

Dyddiad Monitro: 2022

Rhaglen Datblygu Uwch Arweinydd

Consortia Rhanbarthol yng Nghymru

Manylion Cyswllt: CSC – Emma Coates Emma.Coates@cscjes.org.uk

ERW – Tom Fanning Tom.Fanning@erw.cymru

EAS – Adelaide Dunn Adelaide.Dunn@sewaleseas.org.uk

GWE – David Edwards DavidWilliamEdwards@gwegogledd.cymru

Dyddiad Cymeradwyo: May 2021

Dyddiad Monitro: 2022

Astudiaethau Achos

Consortia Rhanbarthol

Teitl y ddarpariaeth wedi’i chymeradwyo: Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Penaethiaid Dros Dro a Phenaet…

Canolfan Ragoriaeth OLEVI Gogledd Cymru

Mae Canolfan Ragoriaeth OLEVI wedi’i lleoli yn Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn ger Llandudno. Mae’r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Glan Clwyd ac Ysgol Dyffryn Conwy ac wedi’i hachredu i ddarparu rhaglenni sydd wedi’u datblygu a’u cynhyrchu gan OLEVI International.

Chrysalis Mindset Coaching

Rhaglen Arweinyddiaeth Uwch 6 diwrnod mewn Hyfforddi a Deallusrwydd Emosiynol a Rhaglen Hyfforddiant Weithredol Uwch 3 diwrnod.