Darpariaeth wedi eu Cymeradwyo

Darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol

Rhaglen Hyfforddiant Weithredol Uwch

Datblygwyd gan Chrysalis Mindset Coaching

Rhaglen ar gyfer Penaethiaid Profiadol

Datblygwyd ar y cyd rhwng y Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor a’r Awdurdodau Lleol.

darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Dros Dro a Phenaethiaid Newydd

Rhaglen ar gyfer Penaethiaid Dros Dro a Phenaethiaid Newydd

Datblygwyd ar y cyd rhwng y Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor a’r Awdurdodau Lleol.

Darpariaeth ar gyfer Darpar Benaethiaid

Rhaglen ar gyfer Datblygu Darpar Benaethiaid

Datblygwyd ar y cyd rhwng y Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a'r Prifysgol Bangor.

Darparieth ar gyfer arweinwyr canol

Arweinyddiaeth Rhagorol mewn Addysg (OLE)

Datblygwyd ar y cyd rhwng Ysgol Y Creuddyn, Ysgol Glan Clwyd a'r Ysgol Dyffryn Conwy.

Rhaglen ar gyfer Datblygu Arweinwyr Canol

Datblygwyd ar y cyd rhwng y Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a’r Prifysgol Bangor.