Group of team members working on a project

Monitro

Mae’r broses fonitro yn sicrhau bod darparwyr yn parhau i ddarparu darpariaeth o ansawdd uchel, sy’n parhau i fod yn addas i’r diben ac yn parhau i ddiwallu anghenion a disgwyliadau datblygu arweinyddiaeth yn unol â pholisi cenedlaethol.  

Mae’n dangos bod y ddarpariaeth o safon uchel ac yn canolbwyntio ar y dyfodol wrth gryfhau’r berthynas rhwng yr Academi Arweinyddiaeth a’r darparwyr eu hunain ar yr un pryd. Mae’r broses fonitro yn dechrau gyda hunanwerthusiad y darparwr ac mae wedi’i chynllunio i helpu darparwyr i adolygu, addasu a gwella eu darpariaeth.

Mae monitro yn digwydd ddwywaith y flwyddyn yn nhermau’r gwanwyn a’r haf.

Proses Sicrhau Ansawdd