English | Cymraeg

Dr Paul Marshall

Aelod o'r Bwrdd

Mae Dr Paul Marshall yn Ddirprwy Is-ganghellor (Gyrfaoedd a Menter) ym Mhrifysgol Ddwyrain Llundain. Mae rolau blaenorol Paul yn cynnwys Cyfarwyddwr Grŵp Datblygu Busnes gyda Rhaglen Partneriaethau Prifysgol (UPP), Prif Weithredwr Cymdeithas Ysgolion Busnes a Chyfarwyddwr Gweithredol Grŵp Prifysgolion 1994. Mae gan Paul gyfoeth o brofiad yn y sector cyhoeddus ac mae wedi bod yn gadeirydd ac yn aelod o lawer o fyrddau elusennol a masnachol ar lefel genedlaethol ac mae wedi arwain dau sefydliad addysg uwch cenedlaethol.

Graddiodd o Brifysgol Sussex (Phd, MA, BA) ac mae ganddo 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector addysg uwch. Ymunodd â UPP o’r Gymdeithas Ysgolion Busnes a gweithiodd gyda’r llywodraeth i ddatblygu’r siarter busnesau bach. Mae Paul yn Gymrawd Sefydliad y Cyfarwyddwyr a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau ac yn gyn-farnwr y Times Higher Awards.

Mae Paul yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Academi Arweinyddiaeth i ehangu ei rôl a chefnogi trawsnewid y sector addysg ar lefel genedlaethol.

Dr Paul Marshall

Aelodau'r Bwrdd

Gweld y Cyfan
Dr Deborah (Debbie) Nash

Mae Dr Debbie Nash yn academydd sy’n arbenigo mewn gwyddorau anifeiliaid. Treuliodd Debbie flynydd…

Katie Phillips

Katie yw Llywydd etholedig presennol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, ac mae’n Ymddiriedolwr a C…

Yusuf Ibrahim

Mae Yusuf Ibrahim yn Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Yn aelod o’r Black Leade…