Skip to main content
English | Cymraeg

Aelodau’r Bwrdd

Mae Bwrdd yr Academi Arweinyddiaeth yn goruchwylio cyfeiriad strategol y sefydliad ac mae’n cynnwys unigolion â phrofiad helaeth ac amrywiol o fyd addysg, yn fewnol ac yn allanol. Mae’r holl fanylion am aelodaeth gyfredol y bwrdd ar gael yma.

Dr Deborah (Debbie) Nash

Mae Dr Debbie Nash yn academydd sy’n arbenigo mewn gwyddorau anifeiliaid. Treuliodd Debbie flynydd…

Katie Phillips

Mae Katie yn fyfyriwr MSc Cymdeithas, Amgylchedd, a Newid Byd-eang yn ddiweddar ac mae ganddi radd (…

Yusuf Ibrahim

Mae Yusuf Ibrahim yn Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Yn aelod o’r Black Leade…

Dr John Graystone

Mae Dr John Graystone wedi bod gyda’r Academi Arweinyddiaeth ers 2018 ac wedi mwynhau gweld y sefy…

Dr Martin Price

Dr Martin Price yw cyfarwyddwr Consultancy.coop LLP, ymgynghoriaeth reoli ar gyfer elusennau, mentra…

Mike James

Mae Mike yn arweinydd ac yn rheolwr pobl brofiadol ac mae wedi gweithio ar draws nifer o wahanol wle…

Dr Sue Davies

Dr Sue Davies yw Cadeirydd bwrdd yr Academi Arweinyddiaeth. Mae Sue wedi bod gyda’r Academi Ar…

Dr Paul Marshall

Mae Dr Paul Marshall yn Ddirprwy Is-ganghellor (Gyrfaoedd a Menter) ym Mhrifysgol Ddwyrain Llundain.…