English | Cymraeg

Dr John Graystone

AELOD O'R BWRDD

Mae Dr John Graystone wedi bod gyda’r Academi Arweinyddiaeth ers 2018 ac wedi mwynhau gweld y sefydliad yn tyfu ac yn datblygu. Mae ganddo brofiad helaeth yn y sector addysg ar ôl bod yn Brif Weithredwr ColegauCymru, cyfarwyddwr dros dro Sefydliad Cenedlaethol Addysg Barhaus i Oedolion Cymru a Chadeirydd Gweithredol Agored Cymru. Mae ei rolau presennol yn cynnwys Cadeirydd Agored Cymru ac Addysg Oedolion Cymru, ac aelod o gyngor cyllido addysg uwch Cymru, corff adolygu cyflogau annibynnol Cymru a llywodraethwr coleg Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae John yn ymgynghorydd uchel ei barch yn y sector addysg, ar ôl gweithio gyda dros 200 o gyrff llywodraethu ac uwch dimau rheoli yn y DU ac yn rhyngwladol. Fe’i cyhoeddwyd yn rheolaidd mewn cylchgronau fel y wasg addysg a’r Western Mail.

Fe dderbyniwyd John ei ddoethuriaeth yn 2000 am ymchwil i lywodraethu colegau AB yn y DU. Mae wedi derbyn cymrodoriaethau er anrhydedd gan Goleg Sir Gâr a Choleg Pen-y-bont ar Ogwr, Medal y Canghellor o Brifysgol Morgannwg ac mae wedi cael ei gydnabod am ei wasanaethau i addysg gan y Gymdeithas Rheoli Colegau. Yn 2017, fe dderbyniwyd gwobr cyflawniad oes mewn addysg oddi wrth y Times Educational Supplement.

Hoffai John weld yr Academi Arweinyddiaeth yn parhau i weithredu fel symbylydd syniadau arloesol a meddwl creadigol, gan gefnogi ystod eang o arweinwyr uchelgeisiol o ansawdd uchel. Dyheadau John yw i’r Academi Arweinyddiaeth gael ei chydnabod am ei rôl hollbwysig a dod yn bartner sefydledig yn y tirlun addysgol yng Nghymru.

Yn ei amser hamdden, mae John yn mwynhau darllen, cerdded, ymweld â’r theatr, chwarae tenis, a beicio.

Dr John Graystone

Aelodau'r Bwrdd

Gweld y Cyfan
Dr Deborah (Debbie) Nash

Mae Dr Debbie Nash yn academydd sy’n arbenigo mewn gwyddorau anifeiliaid. Treuliodd Debbie flynydd…

Katie Phillips

Katie yw Llywydd etholedig presennol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, ac mae’n Ymddiriedolwr a C…

Yusuf Ibrahim

Mae Yusuf Ibrahim yn Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Yn aelod o’r Black Leade…