English | Cymraeg

Mike James

Aelod o'r Bwrdd

Mae Mike yn arweinydd ac yn rheolwr pobl brofiadol ac mae wedi gweithio ar draws nifer o wahanol wledydd a diwylliannau. Mae ganddo ddealltwriaeth fanwl o systemau rheoli ansawdd rhyngwladol, technegau archwilio a safonau. Gweithiodd Mike ar gyfer y Lloyds Register Group fel Rheolwr Gyfarwyddwr Lloyds Register Quality Assurance (LRQA), ei fusnes systemau rheoli byd-eang. Roedd e hefyd yn aelod o dîm cyfarwyddwyr gweithredol y grŵp a oedd yn gyfrifol am gyfeiriad a rheolaeth gyffredinol y grŵp asesu gwasanaethau peirianneg ryngwladol a chydymffurfiaeth biliwn o bunnoedd. Yn ystod ei ddeiliadaeth, tyfodd y busnes LRQA o weithrediad cychwynnol yn y DU i fod yn fusnes byd-eang gwerth miliynau o bunnoedd.

Mae Mike wedi gwasanaethu fel Cadeirydd y corff masnach fyd-eang, Independent International Organisation for Certification (IIOC) sy’n cysylltu â rheoleiddwyr, cynrychiolwyr y llywodraeth a chystadleuwyr i gynghori ar sut i lunio polisi ar draws y sector.

Mae Mike yn falch iawn o fod yn rhan o’r Academi Arweinyddiaeth a chreu sefydliad newydd yn llwyddiannus o fewn system addysg Cymru. Hoffai ddefnyddio ei brofiad o arweinyddiaeth sefydliadol ryngwladol i helpu’r Academi Arweinyddiaeth i bontio i’r lefel nesaf o aeddfedrwydd sefydliadol ac i gael ei hystyried yn arweinydd meddwl mewn arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Cafodd Mike ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd ac mae ganddo Radd Baglor mewn Peirianneg a Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Mae Mike yn rhannu ei amser rhwng cartrefi yng Nghaerdydd a Sir Benfro. Mae’n mwynhau cerdded, beicio ac mae ganddo randir organig mawr. Ers ymuno â bwrdd yr Academi Arweinyddiaeth mae Mike wedi dychwelyd i Brifysgol Caerdydd ar ôl mwy na 30 mlynedd i gwblhau MSc mewn Polisi Addysg.

Mike James

Aelodau'r Bwrdd

Gweld y Cyfan
Dr Deborah (Debbie) Nash

Mae Dr Debbie Nash yn academydd sy’n arbenigo mewn gwyddorau anifeiliaid. Treuliodd Debbie flynydd…

Katie Phillips

Katie yw Llywydd etholedig presennol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, ac mae’n Ymddiriedolwr a C…

Yusuf Ibrahim

Mae Yusuf Ibrahim yn Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Yn aelod o’r Black Leade…